Anızların yakılması sonucunda toprağın dengesi bozuluyor

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan basın duyurusunda anız yakılması ile topraktaki organik maddenin yakılarak yok edildiği söylendi. Bitkilerin gelişmesi için gerekli olan bitki ve besin maddelerinin bir kısmının kaynağını, organik maddenin ayrışma ürünü olan humusun oluşturduğu belirtiliken'Ayrıca toprakta yağış sularının emilmesini, tutulmasını sağlayan, topraktaki kümeleşmeyi temin ederek erozyonla taşınmasını önleyen, toprağın iyi...

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan basın duyurusunda anız yakılması ile topraktaki organik maddenin yakılarak yok edildiği söylendi. Bitkilerin gelişmesi için gerekli olan bitki ve besin maddelerinin bir kısmının kaynağını, organik maddenin ayrışma ürünü olan humusun oluşturduğu belirtiliken“Ayrıca; toprakta yağış sularının emilmesini, tutulmasını sağlayan, topraktaki kümeleşmeyi temin ederek erozyonla taşınmasını önleyen, toprağın iyi havalanmasını sağlayan yine organik maddedir.  Anızların yakılması sonucunda çok uzun yıllarda oluşmuş toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesi bozulmaktadır. Anız yakılmasını takip eden yıllarda hububatta kök çürüklüğü hastalığı artmaktadır” ifadeleri kullanıldı.   Sap ve anızın yakılması sonucunda bitkilerin büyümesini teşvik eden karbon ve azot kaybının oluştuğu belirtilirken; “Çoğumuzun dikkatinden kaçmasına rağmen yakılan anızlardan çıkan dumanların çevreye, insanlara ve tabiata verdikleri zararlar çok ciddi boyutlardadır” dendi.   Günümüzde anız yakmanın görünen en büyük zararının orman yangınlarına neden olması olduğunun söylendiği duyuruda, ülkemiz için maddi ve manevi kayıplara neden olan anız yangınları ile ilgili şunlar ifade edildi: “Kaybolan doğal kaynaklarla birlikte yanmış tarlalar ve ormanlık alanlar kötü bir görüntü sergilemektedirler. Bu durum ülke turizmini dahi olumsuz yönde etkilemektedir. Muhtarlıklar; köy ilan tahtaları ve hoparlör gibi duyuru araçları ile anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağını çiftçilere duyuracaklardır. Anız yakma olaylarını duyduğu halde, idari ve adli makamlara duyurmayan muhtarlar ve kamu görevlileri hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi gereğince emre itaatsizlikten; anız yakarak yasaya uymayanlar hakkında da 5491 sayılı Kanun ile değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır.”

Bakmadan Geçme