16 Personel Alımı Yapılacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan personel alımına yönelik ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan ilana göre 16 personel alımı yapılacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda; “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ‘6 Memur’, ‘6 Sekreter’ ve ‘4 Hizmetli’ kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre personel alınacaktır. Giriş sınavı; ‘Memur’, ‘Sekreter’ ve ‘Hizmetli’ kadroları için sözlü sınav şeklinde yapılacaktır” denildi.

Giriş Sınavı Başvuru Şartları

Giriş sınavının genel başvuru şartları; “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak” şeklinde sıralandı.

Sınav Başvuru Tarihi ve Yeri

Sınav başvuru tarihi ve yeri hakkında yapılan bilgilendirmede ise; “Sınav başvuruları 1 Mart 2024 Cuma günü saat 09.00’da başlayıp 15 Mart 2024 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealim kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir. Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır. Adaylar sadece bir sınav için başvuruda bulunabilecek olup birden fazla sınava başvuran adayların tüm başvuruları iptal edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Bakmadan Geçme