2 Önemli Çalıştay Düzenlenecek

Kastamonu Üniversitesi, iki önemli çalıştaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin’in yürütücülüğünde “Milli Teknoloji Hamlesinin Beşerî Boyutu Olarak Üniversite Gençliğinin Gözünde Milli Teknolojinin Gelişim Algısı” ve Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alperen Kaymakcı’nın yürütücülüğünü yaptığı “Bölgesel Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Ekseninde Kastamonu Orman Ürünleri Endüstrisi” konulu çalıştaylar, TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında desteklenecek.

Teknoloji Odaklı Girişimcilikte Farkındalık Arttırılacak

“Milli Teknoloji Hamlesinin Beşerî Boyutu Olarak Üniversite Gençliğinin Gözünde Milli Teknolojinin Gelişim Algısı” çalıştayı, teknoloji odaklı girişimcilik konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyor. Özellikle Z kuşağı olarak adlandırılan ve teknolojiyle iç içe olan üniversite gençliği, Milli Teknoloji Hamlesinin getirdiği olanaklar üzerine tartışacak ve yeni bakış açıları geliştirecek. Teknoloji üreten girişimci bir üniversite misyonu doğrultusunda, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek olan çalıştay, TEKNIOFEST gibi önemli etkinliklerin temelini oluşturan nitelikli insan kaynağının artırılmasını amaçlıyor.

Orman Ürünleri Endüstrisinde Güncel Sorunlar Değerlendirilecek

Diğer yandan, “Bölgesel Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Ekseninde Kastamonu Orman Ürünleri Endüstrisi” çalıştayı, Kastamonu’daki orman ürünleri endüstrisinin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemeyi ve sektördeki güncel sorunları değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu çalıştay, uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin belirlenmesine odaklanacak. Doğal kaynakların korunması, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve toplumsal refahın artırılması gibi unsurları içeren stratejilerin belirlenmesinde, bölgedeki orman ve orman endüstrisi paydaşları, yerel yöneticiler, akademisyenler, sanayiciler, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili tarafların katılımı önem taşıyor. Aynı zamanda, son teknolojik gelişmeler ve inovasyonlar da ele alınarak Kastamonu Orman Ürünleri Endüstrisi’nin rekabet avantajı sağlaması için stratejiler tartışılacak.

Her iki çalıştay da, Kastamonu Üniversitesi’nin akademik vizyonuna ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlama misyonuna önemli bir adım olarak görülüyor. Projede ve çalışmada yer alan akademisyenleri tebrik eden Rektör Topal, destekleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerine şükranlarını sundu. Rektörü Topal ayrıca, proje çalışmalarında kurumu teşvik eden yaklaşımlarından dolayı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a da teşekkür etti. 

Bakmadan Geçme