500 personel alımı yapılacak

500 personel alımına yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında 9 ay süreyle geçerli olacak sözleşme imzalandı.

500 personel alımı yapılacak
TAKİP ET Google News ile Takip Et

2023-2024 eğitim-öğretim yılı 1’inci dönem Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında il geneli okullarımızda istihdam edilmek üzere 500 personel alımına yönelik Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında 9 ay süreyle geçerli olacak sözleşme imzalandı.

Sözleşmeyi İŞKUR adına İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, Milli Eğitim Müdürlüğü adına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş imzaladı. Personel alımı başvuruları 28 Ağustos 2023’e kadar; e-devlet, İŞKUR e-Şube, Alo 170 kanallarından yapılabilecek. 31 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da Merkez Atatürk Kapalı Spor Salonunda temizlik personeli için noter kura çekimi gerçekleştirilecek.

Dağılım ise şu; Merkez 245, Abana 7, Ağlı 7, Araç 16, Azdavay 8, Bozkurt 12, Cide 18, Çatalzeytin 8, Daday 8, Devrekani 11, Doğanyurt 7, Hanönü 8, İhsangazi 9, İnebolu 29, Küre 8, Pınarbaşı 7, Seydiler 7, Şenpazar 7, Taşköprü 39, Tosya 39 olarak sıralandı. 

TYP BAŞVURU ŞARTLARI

TYP’ye katılım şartlarına ilişkin hususlar Yönetmelik ve Genelge’nin ilgili maddelerinde sayılmıştır. Bu hususlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. Bu kapsamda söz konusu katılım şartlarının programa başvuru anında, programa başlama anında ve program süresince taşınması gerekmektedir. Ancak Genelgenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan hane gelir şartının program başlangıcında sağlanması yeterlidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olmayı ifade eder. Kuruma kayıtlı olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ifade eder. 18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder. Emekli ve malul aylığı almamak; Kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir. Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç); Kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz. 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmekte olan ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılan kişiler TYP’ye katılamaz.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında; 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun Ek-5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler, hakkında sadece kısa vadeli sigorta kollarından sigortalılık bildirimleri ve/veya genel sağlık sigortası prim ödemesi yapılanlardan; aday çırak, çırak veya işletmelerde meslekî eğitim görenler, staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar sigortalı olmama şartını yerine getirmiş sayılır.

TYP’lere devam süresince AKS’ye göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. AKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar TYP’ye katılamaz. Katılımcının bu bent kapsamında yer aldığının tespit edilmesi halinde tespit tarihi itibarıyla geçersiz neden ile programdan çıkışı verilecektir.

Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP’lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir. Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir.

Özel Haber

Bakmadan Geçme