Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Çalıştayı tamamlandı

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde 'Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Çalıştayda; Kırsal Kalkınma Uzmanı İsmail Şahinbaş, kırsal kalkınma olmadan turizm bilincinin gelişmeyeceğini vurgulayarak, turizmin gelişmesi için temelden kırsal kalkınmayı desteklemek gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Necmi Aksoy biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemine değindi ve sürdürülebilir botanik turizmi adımlarının atılması gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu ise Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Eylem Planına ilişkin daha önce sergiledikleri çaba ve paydaş ziyaretlerini anlattı.

Çalıştay 3 çalışma grubu oluşturuldu. Gerçekleştirilen oturumlarda çok sayıda akademisyen ve sektör temsilcilerinin katılımı ile iyi uygulama örnekleri tartışıldı ve mevcut durum tespiti, güçlü-zayıf yönler, fırsat ve tehditler belirlendi. Çalıştay; Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı’na yönelik bir yol haritası çıkarılması ve sonuç bildirgesinin hazırlanması ile son buldu. Çalıştayın son günü Kastamonu’da turizm noktalarını tespitine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

kastamonugundemgazetesi.com

Bakmadan Geçme