Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Kastamonu Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının ilk gündem maddesinde Afet İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülerek yürürlüğe girmesi yer aldı. Söz konusu madde oy birliğiyle kabul edildi.

Diğer gündem maddesinde belediyenin artan hizmet ve imkanları ile teknolojinin, hızla gelişen ve değişen etkileri doğrultusunda, bağlı ve uymakla yükümlü oldukları kanun ve genelgelere paralel olarak, Hukuk İşler Müdürlüğü’ne ait yönetmelik içeriğinde güncellemeler yapılması gereği doğduğu belirtilerek, düzenlenen Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği meclisçe görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Bir başka gündem maddesinde İnönü Mahallesi Ihlamur Sokak üzerinde bulunan 200 adet garajın, tahsis işleminin yapılabilmesi için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

PAZAR YERLERİ DEVİR ÜCRETLERİ DEĞİŞTİRİLECEK

Başka bir gündem maddesinde pazar yerleri devir ücretlerinin piyasadaki enflasyonist artışlardan dolayı yeniden değerlendirilmesi de oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

TAŞINMAZ ALANIN VASFININ DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ

Toplantının gündem maddelerinin ardından gündeme alınacak maddeler görüşüldü. Gündeme alınacak maddelerden ilki Kronospan A.Ş. konukça köyü 152 ada 5 parselde yer alan mücavir alanda kalan mera niteliğindeki taşınmazın tamamı ile konukça köyü 153 ada 36 parselde yer alan mücavir alanın bir kısmının mera vasfının değiştirilmesi gündeme alınarak oy çokluğuyla İmar Komisyonu’na sevk edildi.

Gündeme alınacak maddelerden diğeri Kastamonu Belediyesi İştirakleri ve İşletme İmalat Tic. ve San. A.Ş’nin Topçuoğlu Mahallesi’nde bulunan 388 ada ve 18 parselde bulunan Kapalı otoparkın kullandırılacak banka kredilerine nakit ve gayri nakitlerde ipotek olarak verilmesi için Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu’na yetki verilmesi gündeme alınarak oy çokluğuyla kabul edildi.

VİDİNLİOĞLU’NA KREDİ KULLANMA YETKİSİ

Diğer gündeme alınacak maddelerden Kastamonu Belediyesi İştirakleri ve İşletme İmalat Tic. ve San. A.Ş’nin ihtiyaçlarının finansmanının sağlanabilmesi amacıyla 24 ay taksitle 5 milyon lira nakit kredi ve 5 milyon lira gayri nakdi kredi kullanılması Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu’na yetki verilmesi gündeme alınarak oy çokluğuyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

KREŞLERE YENİ ÜCRET TALEBİ

Gündeme alınacak son madde ise Kreş ve Gündüz Bakımevi ücretleri belediye personeli bin lira dışarıdan gelen kamu personeli için bin 500 lira olduğu, daha iyi ve sağlıkla hizmet verebilmesi açsımdan yeni bir ücret tespiti yapılması gündeme alınarak Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi.
 

kastamonugundemgazetesi.com

Bakmadan Geçme