Belediyeden Yenilenebilir Enerji Atağı

Belediye Meclisi aralık ayı olağan 2'nci toplantısı Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantının ilk gündem maddesinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Aktekke Mahallesi’nde yer alan otoparkın ücret tarifesi tüm araçlar için 0-2 saate kadar 40 lira, takip eden her saat için 10 lira, 12 saate kadar 80 lira, 24 saate kadar 160 lira, açık alan abone 600 lira, kapalı alan abone 800 lira olması oy çokluğuyla kabul edildi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Sarıömer köyü 119 ada 209 parselde yer alan, 436 bin 121,64 metrekare büyüklüğündeki mera niteliğindeki taşınmazın ilgili kurumdan tahsis amacı değişikliği görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Diğer maddede İnönü Mahallesi 859 ada 9 parselde yer alan 22 bin 186 metrekare yüzölçümüne sahip, yürürlükteki imar planında “resmi kurum alanı” olarak planlanan taşınmazın, “ticaret-konut alanı” olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlattırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi görüşüldü.

Sonraki Toplantıda Değerlendirilecek

Komisyon raporunda; “Plan değişikliğiyle oluşturulan yeni konut alanında oluşturulan mevcut lojman yapılarının deprem yönetmeliğinden önce yapılmış olmasından dolayı risk teşkil etmesi ve bir an önce yenilenmesinin önem arz etmesi öneri planda;  bina kat 15’ten 7’ye düşürülmesinin yatay mimari ve mevcut siluet dikkate alındığında; uygun olduğu fakat nüfusun ihtiyacı için ayrılan park alanının arazi koşullarından dolayı sorun oluşturabileceği, dolayısıyla park alanlarının taşınmazın kuzeyine kaydırılmasının uygun olacağı, ayrıca parselde ayrılan sosyal teknik altyapı alanlarının artması gerektiği değerlendirilmiştir. Bahsedilen değerlendirmeler ışığında; önerideki planın yeniden düzenlenerek komisyonumuza sunulmasına ve talebin bir sonraki toplantıda değerlendirilmesi karar verilmiştir” denildi.

Toplantının diğer maddesinde Hisarardı Mahallesi 521 ada 7, 8, 13 ve 16 parseller üzerinden geçen 7 metrelik imar yolu kaldırılarak konut alanı kullanma dönüştürülmesine yönelik koruna amaçlı imar plan değişikliği dosyası, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderildiği ve kurulun uygun bulduğu imar plan değişikliği görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Güneş Paneli Kurulacak

Son gündem maddesinde ise Belediye tarafından projesi hazırlanan ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan çatı güneş enerji santralleri (GES) projelerinin uygulanması için Kastamonu Belediye İşletmeleri İmalat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne yetki verildi. Söz konusu projeyle Dış hizmetler kampüsü, Kuzeykent kapalı pazar alanı, içe suyu arıtma tesisi, kaynak atölyesi, asfalt plenti, merkez kapalı pazar alanı, hayvan barınağı ve itfaiye binasına toplamda 1080,487 kilovatsaatlik güneş paneli kurulacak.

‘Enerji Bütün Belediyelerin Gündeminde’

Belediye Başkanı Vidinlioğlu konuya ilişkin; ‘’Dün itibarıyla meclise yetiştirdik. Daha önce hazırladığımız ve onaylanmış bir projemiz vardı GES’le ilgili. İLBANK’la görüşmemizde onaylandığı haberini aldık. Bu enerji üretimi çok bize yetecek değil ama bunlar daha öncesinden çatılar için hazırlanmıştı, inşallah çok daha büyük bir alanda müjdesini veririz. Enerji hemen hemen bütün belediyelerin gündeminde. Çünkü ciddi maliyetler var, inşallah kendi enerjisini üreten bir belediye oluruz’’ diye konuştu.

‘Bu Zam Falan Değildir’

Vidinlioğlu, son olarak basında yer alan kredi kartıyla halk otobüsüne binildiğinde ortaya çıkan fiyat farkına ilişkin olarak; “Basınımızın internet sitelerinde ‘Dolmuşlara gizli zam’ başlığıyla atılan haber gerçeği yansıtan bir haber değil. Bizim bilet ücretlerimiz 14 TL’dir. Bunun üzerine bir zam yapılması söz konusu değildir. Bu sadece bankaların kredi kartlarındaki rakamları güncellemelerinden doğan bir şeydir. Dolayısıyla bunun belediyemizle ilgisi yoktur. Tamamen KENTKART ve bankalar arasındaki anlaşmadan doğan ve bankaların da kredi kartı kullanımında aldıkları komisyonla ilgili bir şeydir. Bu zam falan değildir. Haberin bu şekilde yansıtılmasını da ben çok etik bulmadığımı ifade etmek istiyorum. İleride kredi kartı faiz oranları düşürüldüğü zaman, otomatik olarak bu düşürülecektir. O zaman da ‘Dolmuş ücretlerine indirime gidildi’ diye mi haber olacak? İfadeleri doğru kullanmak lazım. Komisyon ücretinde artıştan kaynaklı bir farktır bu. Dolayısıyla bizim yaptığımız bir zam falan değildir. Biz, zamlarımızı yapmış ve rakamları güncellemiştik” dedi
 

Bakmadan Geçme