Biçerdöver Tebliği Yayımlandı

Vali Meftun Dallı'nın imzasıyla Mülki Hudutları Dahilinde 2024 Yılı Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesiyle İlgili Tebliğ yayınlandı.

Tebliğin amacı, kapsamı ve yasal dayanağı; “Bu tebliğ; tarla bitkilerinin (buğday, arpa, soya, çeltik, mısır, ayçiçeği, yulaf, çavdar, nohut, aspir vb.) zamanında, en az ürün kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemek, biçerdöverlerle yapılan hasatta meydana gelen ürün kayıp ve hasarlarını en alt seviyede tutmak, eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amacıyla Kastamonu İli mülki hudutları dahilinde; biçerdöverlerin çalıştırılmaları, kullanımları, kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar. Eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amaçlanan bu tebliğ, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32 ve 40. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır” şeklinde açıklandı. 

Biçerdöver Sahipleri ve Biçerdöver Operatörlerinin Sorumlulukları

Tebliğde biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörlerinin sorumlulukları; “Kastamonu İli mülki hudutları dahilinde 2024 yılı hasat sezonunda, biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörlerinin belirtilen hususlara uymaları zorunludur. ‘G sınıfı (Biçerdöver) Sürücü Belgesi’ veya ‘Biçerdöver Operatör Belgesi’ bulunmayanlar biçerdöver operatörü olarak çalışamayacak ve biçerdöver sahipleri tarafından çalıştırılamayacaktır. Biçerdöver sahipleri ve operatörleri 2024 yılı için Kastamonu İli mülki hudutları içerisinde yapılacak hasat sırasında yüzde 2 ürün kayıp oranını geçmeyecektir. Arazi durumuna göre ürün kaybı indeksi değerleri dikkate alınacaktır. Biçerdöver sahipleri, 6'şar kiloluk 2 adet yangın söndürücü cihazı bulunmayan biçerdöverleri çalıştıramayacaktır. Biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörleri, yetkili kontrolörlerce talep edilmesi halinde kimliklerini ibraz etmek zorundadırlar” şeklinde sıralandı.

‘Biçerdöver Ücretlerinin Belirlenmesinde Esas, Karşılıklı Anlaşma Olacaktır’

Tebliğin devamında; “Ürün sahipleri, hasatta fazla ürün kaybına sebep olan biçerdöver operatörlerini en yakın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildireceklerdir. Ürün sahipleri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince yapılacak eğitim ve yayım faaliyetlerine katılacaktır. Biçerdöver hasat ücretlerinin belirlenmesinde esas, karşılıklı anlaşma olacaktır. Ürün sahibi veya ürün sahiplerini temsilen muhtarlık, belediye başkanlıkları, ziraat odası başkanlıkları veya çiftçi mallarını koruma başkanlıklarınca, hizmet vericiler olan biçerdöver sahibi veya sahipleri ile hukuki geçerliliği olan sözleşme yapılacak, biçerdöver hasat ücretleri parsel bazında belirlenebileceği gibi mezra veya köy bazında da belirlenebilecektir. Biçerdöver hasat ücretleri, yapılacak sözleşmede belirtilecektir. 2024 yılı biçerdöverle ürün hasadında tarla kontrolleri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hasat tekniği konusunda eğitimli ve yetki belgesi verilmiş teknik elemanlarca yapılacaktır. Kontroller sırasında bu tebliğin 3. Maddesinde yer alan hususlardan bir veya birkaçının ihlal edildiğinin tespiti halinde "Yetkili Kontrolör Belgesi" verilmiş kontrolörlerce Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı ekindeki İdari Yaptırım Karar Tutanağı Formu doldurulacak ve Mülki İdare Amirinin onayına (Vali) sunulacaktır” ifadelerine yer verildi. 

Yaptırımlar v e Yaptırımların Uygulanması

Yaptırımlar ile ilgili yapılan bilgilendirmede; “Bu tebliğin 3. Maddesine uymayanlara, davranışları başka bir suç oluşturmuyorsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 40. maddelerine uygun olarak eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla işlem yapılacak, muhalefet edenler veya zorluk çıkaranlar hakkında da yetkili kontrolörün talebi halinde ilgili makamlarca kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sağlanacaktır. Bu tebliğin 3. maddesinin (a) bendine aykırı davranan biçerdöver sahipleri ve biçerdöver kullanıcısı operatörlerin her birine ihlal edilen her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Biçerdöver operatörü aynı zamanda biçerdöverin sahibi ise ihlal edilen her bir fiil için tek idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası, 2024 yılı için 2 bin 52 TL'dir. Bu tebliğin 3. maddesinin (b) bendine aykırı davranan biçerdöver kullanıcısı operatöre 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası, 2024 yılı için 2 bin 52 TL'dir. Bu tebliğin 3. maddesinin (c) bendine aykırı davranan biçerdöver sahiplerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası, 2024 yılı için 2 bin 52 TL'dir.  Bu tebliğin 3. maddesinin (d) bendine aykırı davranan biçerdöver sahipleri ve biçerdöver kullanıcısı operatörlere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40. maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası 2024 yılı için 977 TL'dir. İdari para cezası uygulaması, İdari Yaptırım Karar Tutanağı Formu doldurulup Mülki İdare Amirinin onayı (Vali) alındıktan sonra ilgilinin kendisine veya adresine tebliği usulüne göre yapılacaktır” denildi.

Tebliğde son olarak; “Bu Tebliğ 2024 yılı için geçerli olup, Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muhtarlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar uygulamanın yerine getirilmesi ile görevli ve takibinden sorumludurlar. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre biçerdöver sahipleri biçerdöverlerini ziraat odalarına tescil ettirmek, tescil belgesi ve plaka almak zorundadırlar. Bu nedenle biçerdöverlerin karayollarındaki hareketlerinde trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerekli kontroller yapılacak, biçerdöverlerinin tescil işlemlerini yaptırmamış ve plaka almamış biçerdöver sahipleri hakkında polis ve jandarma trafik görevlileri tarafından yasal işlem yapılacaktır.  Bu Tebliğ Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlıklar tarafından umumi vasıtalarla ilan edilerek ilgililere duyurulacaktır” ifadelerine yer verildi.

Özel Haber

Bakmadan Geçme