Cide Turizmini Ele Aldılar

Mart 2024 yerel seçimlerinde Cide Belediye Başkanı seçilen Nejdet Demir beraberinde bir heyet ile Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen'i ziyaret etti.

Cide Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği Başkanı Serdar Kaptan, YEG Müdürü Atakan Akman, Belediye Proje Birimi Eğitmeni Hakan Kaplan, Büro Görevlisi Mehmet Can’ın da Demir’e eşlik ettiği toplantının ana konusu Cide turizmi idi.  

“Turizm sezonuna iyi bir başlangıç için gereksinim duyulan yaklaşımın ne olması gerektiği?” sorusunun ilk gündem maddesi olarak ele alındığı toplantıda Karadeniz’in incisi Cide’mizin insanları seyahate yönelten arz yönlü verileri ve öncelenmesi gereken turizm türleri de irdelendi. Gideros Koyu başta olmak üzere Cide’mizin sahip olduğu doğal güzelliklerin, kültür, rekreasyonel ve deniz ürünleriyle zenginleştirilmiş gastronomi ile oluşturması olası turistik ürün çeşitlenmesi üzerinde çok yararlı görüş alışverişinde bulunuldu.  

Stratejik Yol Haritasının Belirlenmesi Hususunda Mutabakat Sağlandı

Dekan Dr. Sökmen’in Marka Varış Noktası Cide için Yerel Yönetim-Akademi-Sektör-STK işbirliğinin sağlanması hususunda elinden gelenden fazlasını yapmaya hazır olduğunu ifade ettiği toplantıda daha sık bir araya gelinmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede Cide’de etkin ve etkili bir turizm için çok kısa, kısa, orta ve uzun erimli gereksinimlerin ve olası çözümlerin neler oldukları ilgili tüm paydaşların da katılımı ile ortaya konarak bir stratejik yol haritasının belirlenmesi hususunda tam bir mutabakat sağlandı.  

Bakmadan Geçme