Çok Mezheplilik Konferansı Gerçekleştirildi

Prof. Dr. Kâşif Hamdi Okur'un konuşmacı olarak katıldığı 'Çağdaş Dönemde İçtihat, Mezhep ve Çok Mezheplilik' adlı konferans, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Kâşif Hamdi Okur’un konuşmacı olarak katıldığı “Çağdaş Dönemde İçtihat, Mezhep ve Çok Mezheplilik” adlı konferans, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konferansa; Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan ile Muhammed İhsan Oğuz Vakfı İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Aykaç, Muhammed İhsan Oğuz Vakfı Başkan Yardımcısı M. İhsan Oğuz ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Konferansta, Prof. Dr. Kâşif Hamdi Okur, İslamiyet’te mezhep ve çok mezheplilik konusunu tarihsel bağlamda açıklayarak programa başladı. Mezhep meselesi her ne kadar fıkır özel konusu gibi görünse de her Müslümana bir şekilde ilgilendiren bir konu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Okur, mezhebin dine katkısının ne olduğu konusunu; “Mezhep dediğimiz uygulama İslam hürmetini bu din sağlıklı ve tutarlı bir şekilde yaşayabilmek için geliştirdiği ve sahiplendiği modelin adıdır” şeklinde açıkladı. 

Farklı ülkelerde farklı coğrafyalarda farklı mezheplerin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Okur, ülkelerin Müslüman nüfusunu ele alınırken halkın çoğunluğu için Sünnî, Şîî, Hanefî gibi mezhebi tanımlandığını söylerken bazı ülkelerde ise herhangi bir mezhebe üye olmayan nüfusun olduğuna dikkat çekti. 

‘Dinde Tutarlılık Esastır’ 

Prof. Dr. Okur, farklı coğrafyalarda yaşan insanların dini kurallara nasıl uyum göstereceği konusunda mezheplerin önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek bir mezhebe dahil olan bireylerin başka bireylerin mezheplerine göre davranması dinde karışıklık yaratacağına dikkat çekerek bu karışıklığın dine zarar verebileceğinin altını çizdi. Okur, dini inancın devamı için tutarlılığın esas olduğunu bunun için de mezheplerin gerekli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Okur konuşmasının devamında, İslam dünyasında yaşanan çeşitliliğin ve farklı kültürel bağlamların mezheplerin ortaya çıkmasına ve gelişmesine katkı sağladığını belirtti. Bu çeşitliliğin, İslam'ın zenginliği açısından önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, günümüzde yaşanan hızlı değişim ve gelişmelerin de dinin yorumlanması ve uygulanmasında yeni sorunlar ve ihtiyaçlar ortaya çıkardığını ifade etti. Bu bağlamda, içtihadın ve mezheplerin, İslam'ın çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilmesi ve dinin yaşanan çağa adapte olabilmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Etkinlik, soru-cevap kısmının ardından Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur’a plaket takdimi ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. 

Özel Haber

Bakmadan Geçme