Destinasyon Geliştirme Programı İlan Edildi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerine yönelik uygulanacak 2024 yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı ilan edildi. Program kapsamında KUZKA tarafından bölge turizm destinasyonun geliştirilmesine yönelik 1 milyon 500 bin liralık destek sağlanacak.

2023 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı (DG_TD) kapsamında sağlanacak destek ile “Destinasyonun tanınırlığının artırılması, destinasyon özelinde insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi, yöresel ürünlerin katma değerinin artırılması ve destinasyon altyapısının iyileştirilmesine katkı sağlanması” amaçlanıyor. Program kapsamında belirlenmiş olan öncelikler doğrultusunda potansiyel başvuru sahiplerini proje hazırlamaya çağıran KUZKA, 2024 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı (DG_TD) ile faaliyet bölgesi illeri olan Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta uygulanacak ve başvuru rehberinde belirtilen projelere toplamda 1 milyon 500 bin TL büyüklüğünde destek sağlayacak.

Programdan, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatif ve Birlikler, Kar Amacı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiler; bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlarda eğitim, danışmanlık, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetleri için proje desteklerinden yararlanabilecekler.

İlk dönem olan Nisan ayı sonuna kadar açık olacak teknik destek programına Mayıs-Haziran döneminde 30 Haziran tarihine kadar, Temmuz-Ağustos döneminde ise 31 Ağustos 2024 tarihine kadar proje başvuruları kabul edilecek.

Bakmadan Geçme