Doğanyurt Cumayanı Merkez Camii İbadete Açılacak

Restorasyonu tamamlanan Doğanyurt Cumayanı Merkez Camii, 7 Haziran 2024 günü Cuma namazıyla ibadete açılacak.

Doğanyurt Cumayanı Merkez Camii’nin tarihçesi hakkında bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürlüğü; “Yapının son cemaat bölümünde, basık kemerli harim giriş kapısının iki yanında, bulunan iki kitabeden yapının H. 1280- M. 1863/1864 yılında El Hac Yakup Ağa tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Kimliği konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılmayan Elhaç Yakup Ağa’nın bölgenin ileri gelen eşraflarından olduğu düşünülmektedir. Yapı, Kuzey-Güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Kuzey cephede bulunan kapalı son cemaat bölümü ahşap kirişlerle ayrılmış üç bölümlü bit düzenlemeye sahiptir. Kuzeybatı köşede yer alan minare, kare taş kaideli ve ahşaptır. İçten düz ahşap tavanlı yapı, dıştan ahşap kiremit kaplamalı kırma çatıyla örtülmüştür. Caminin ana mekan duvarları moloz taş olup sıvalıdır. Son cemaat duvarları ahşap çatkı arası dolgu olup sıvalıdır” ifadelerini kullandı. Doğanyurt Cumayanı Merkez Camii İbadete Açılacak

Yapılan İş ve İşlemler

Restorasyon çalışmaları hakkında yapılan bilgilendirmede; “Cami muhdes betonarme minaresi yıkılarak projesi doğrultusunda taş kaideli ahşap minare yapılmıştır. Son cemaat beden duvarlarında meydana gelen deformasyondan dolayı son cemaat kısmı tamamen yenilenmiştir.    Cami çatısı yenilenmiştir. Cami beden duvarlarındaki muhdes sıvalar sökülerek horasan sıva yapılmış ve boyanmıştır. Beden duvarı içerisinde yer alan ve çürüyen hatılları sökülerek meşe kerestesi ile yenilenmiş ve statik olarak güçlendirilmiştir. Mahvel altı özgün tavan kaplaması ile mahvel döşeme ve korkulukları korunarak diğer kısımların tavan ve döşeme kaplamaları ile ahşap pencere doğramaları yenilenmiştir. Özgün olmayan ahşap minber ve vaaz kürsüsü yenilenmiştir. Harim kapısı temizlenerek korunmuştur. Camide su ve nem problemini gidermek amacıyla cami etrafına drenaj yapılmış ve çevre düzenlemesi (Yürüyüş yolu, bahçe duvarları, tretuvarlar) suyu tahliye edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bütün elektrik tesisatı yenilenmiştir. Yün halısı yenilenerek ibadete hazır hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi. 

Bakmadan Geçme