Dönemin Gazeteleri Atatürk'ün Vefatını Nasıl Duyurdu?

Milli Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. Yıl dönümünde, yurdun dört bir yanında hüzünle anılıyor. Peki, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün acı ölümü dönemin gazete manşetlerinde nasıl yer buldu? kastamonugundemgazetesi.com olarak dönemin gazete manşetlerini sizler için derledik.

Ulu Önder Atatürk’ün vefatından defnedildiği tarihe kadar olan gazeteleri biriktiren Taha Toros’un arşivinden derlenen gazeteler, manşetlerinde Gazi’nin vefatı okurlara şu şekilde duyurdu: 

Cumhuriyet Gazetesi- ‘Büyük Milli Matemimiz’

Tan Gazetesi- ‘Babamızı Kaybettik’

Yeni Mersin Gazetesi- ‘Türk Vatanı Büyük Yapıcısını, Türk Milleti Ulu Şefini, İnsanlık Büyük Evladını Kaybetti’

Son Posta Gazetesi- ‘Türk Milleti Ulu Şefini İnsanlık Büyük Evlâdını Kaybetti’

Ulus Gazetesi- ‘Kurtarıcını ve En Büyük Evlâdını Kaybettin. Türk Milleti Sen sağ ol’ 

Resmi Tebliğ

Atatürk’ün ölümüne ilişkin hükümet tarafından resmi gazetede yayınlana tebliğde ise şu ifadelere yer verilmişti: 

“Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin resmî tebliğidir:

Müdavi ve müşavir tabiblerinin neşredilen son raporu Atatürk’ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir. 

Bu acı hadise ile Türk vatanı büyük yapıcısını, Türk milleti Ulu Şefini, insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak bu tarife sığmıyan zıyaından dolayı en derin taziyelerimizi sunarız.

Kederlerimizin tesellisini ancak ve ancak onun büyük eserine bağlılıkta ve aziz vatanımızın hizmetinde ararız. 

Şurasını da her şeyden evvel beyan etmeliyiz ki ölmez olan onun büyük eseri Cumhuriyet Türkiyesidir. 

Hükümetiniz, içinde bulunduğumuz bu mühim anda bugüne kadar olduğu gibi dikkatle vazife başındadır. Müesses olan nizamı ve vaziyeti idame hususunu, Büyük Türk Milletinin, Hükûmetile tek vücud olarak teyid ve temin edeceğine şüphe yoktur. 

Teşkilatı esasiye kanununun 33 üncü maddesi mucibince Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda Reisicumhur vekâleti vazifesini deruhde etmiş ve ifaya başlamıştır. 

Gene Teşkilâtı Esasiye kanununun 34 üncü maddesi mucibince Büyük Millet Meclisi derhal Reisicumhuru intihab edecektir. 

Türkiye’nin en büyük makamına Teşkilatı Esasiye kanununa göre geçecek zatın etrafında hükümetile, şanlı ordusu ile ve bütün kuvvetile Türk Milleti sarsılmaz bir varlık olarak toplanacak ve yükselmesine devam edecektir. 

Bugün ayrılığına ağladığımız Büyük Şefimiz Atatürk her vakit Türk milletine güvendi. Eserlerini bu güvenle yaptı. İdamesi esbabını da istimal ederek güvenle büyük milletimize bıraktı. Ebedi Türk milleti onun eserlerini ebediyetle yaşatacaktır. 

Türk gençliği onun kıymetli vediası olan Türkiye Cumhuriyetini daima koruyacak ve onun izinde yürüyecektir. 

Kemal Atatürk, Türkün tarihinde ve gönlünde daima yaşayacaktır.”

Bakmadan Geçme