Eğitim ile Sağlık El Ele

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş tarafından imzalanan protokol ile ilimizdeki eğitim kurumlarında öğrencilerin sağlık, güvenlik ve refahını artırmak, acil durum müdahale becerilerini geliştirmek, sağlık taramaları ve eğitimleri düzenlemek, kantin hijyenini sağlamak, gıda güvenliği denetimi, öğrenci bakımı ve temizliğini sağlamak, öğretmenlerin ve personelin eğitimini desteklemek ve sağlıklı bir öğrenme ortamı oluşturmak amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü oluşturuldu.

İmzalanan bu protokol de İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce; “Okul sağlığı, öğrenci sağlığı konularında koordineli şekilde çalışılabilmesi için komisyon kurulacaktır. Komisyon üyeleri, Sağlık Müdürlüğümüzden Halk Sağlığı Hizmetleri başkan, başkan yardımcısı, uzman ve ilgili personeller, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı başkan, başkan yardımcısı ve ilgili personeller, Milli Eğitim Müdürlüğünden İl müdür yardımcısı ve şube müdüründen oluşacaktır. Protokol gereğince eğitim kurumlarında görevli personele yönelik iş birliği içerisinde düzenli eğitimler gerçekleştirecektir. İlk Yardım Merkezinde yapılan eğitimlerin sonunda uygulamalı sınavlar yapılacak, öğrencilere yönelik temel ilk yardım bilgisi içeren programların işlenmesini sağlanacaktır. Sağlık Bakanlığının belirlediği ve müdürlük olarak karar aldığı sağlık taramaları yapılacak ve sonuçları değerlendirecektir. Tarama sonuçlarına göre gereken müdahalelerin yapılmasını ve ailelere kişisel verilerin kullanılması kanunu hususlarına göre bilgilendirme yapılması sağlanacak, taramalar sırasında sağlık ekiplerine yeterli fiziki imkanları sağlanacak ve koordinasyon için her okulda gerekli personel görevlendirmesini yapılacaktır. İlgili komisyon tüm bu taramaların sonuçlarını değerlendirecek, yeni taramalar konusunda değerlendirme yaparak karar alacaktır. Öğretmenlere, öğrencilere ve idari personele yönelik sağlık, güvenlik, pedagojik ve hijyen konularında düzenli eğitimler düzenlenecektir. İlgili komisyonca eğitimlerin konusu, içeriği, ilgili yaş grubu belirlenecek ve takvim oluşturulacaktır. Öğrencilere yönelik sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunma, bulaşıcı hastalıklar ve beslenme gibi konularda eğitim programları geliştirilecek ve uygulanacaktır. Okullardaki kantin, kooperatif, yemekhane ve beslenme alanlarının hijyen standartlarına göre denetimleri düzenli olarak gerçekleştirilecektir. Beslenme alanlarının sağlık standartlarına uygunluğu denetlenecek ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlanacaktır. Okullarda öğrencilerin kişisel hijyenine dikkat edilmesi sağlanacak önlemler alınacak ve gerekli eğitimleri düzenlenecektir. Okullarda hijyenik ortamın korunmasına yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulacaktır. Okullarda hijyen konusu komisyonca değerlendirilecektir. Okullarda acil durum müdahale planları geliştirilecek ve eğitim kurumlarının bu planlara uyumunu sağlayacaktır. Acil durumlarla başa çıkma konusunda öğretmen ve öğrencilere eğitim ve rehberlik hizmeti sunulacaktır. İlkokul öğrencilerine yönelik ambulans tanıtımı programı düzenlenecektir. Beslenme Eğitimleri ve Programları konusunda komisyon tarafından eğitimlerin konusu, içeriği, ilgili yaş grubu belirlenecek ve takvim oluşturularak ilgili eğitimler verilecektir. Beslenme programları okul sınıf uygulamaları içerisinde eğitim müfredatına entegre edilerek öğrencilere ulaşılabilir kılınacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü, toplumun genel sağlık durumunu iyileştirmeyi amaçlayan ortak sağlıklı yaşam kampanyaları düzenleyecektir. Kampanyalar kapsamında sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite, madde bağımlılığı ve obezite gibi konularda farkındalık etkinlikleri düzenlenecektir. Öğrencilerin ruhsal sağlığına yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulmak üzere okullarla iş birliği yapılacak, Komisyon tarafından eğitimlerin konusu, içeriği, ilgili yaş grubu belirlenecek ve takvim oluşturularak ilgili eğitimler verilecektir. Ruhsal sağlık konularında öğrencilere ve eğitim kurumu personeline destek olarak eğitim programları düzenlenecektir. Çevre sağlığı bilincini artırmak ve çevresel riskleri azaltmak amacıyla okullarda bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Komisyon tarafından eğitimlerin konusu, içeriği, ilgili yaş grubu belirlenecek ve takvim oluşturulacaktır. Çevre sağlığıyla ilgili projeleri desteklenecek ve çevre dostu uygulamaları teşvik edilecektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü, sağlıkla ilgili özel gün ve haftalarda(Kanser Haftası, Kalp Sağlığı Haftası, Trafik ve İlk Yardım Haftası, Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü, Dünya Diyabet Günü, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Çölyak Hastalığı vb.) öğrencilere yönelik bilinçlendirme etkinlikleri, seminerler ve kampanyalar düzenlenerek toplumun sağlık konularında farkındalığını artırmak hedeflenecektir. Bu etkinliklerde, öğrencilere ve velilere sağlıkla ilgili konularda danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacaktır. Kurumlar sağlık temasında yerel, ulusal ve uluslararası proje geliştirecek ve uygulayacaklar.”

Atılan imzaların ardından, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakmadan Geçme