Eğitim-Sen: 'Özgürlükte Israrcıyız'

Eğitim-Sen Şube Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle açıklama yapıldı. 

Eğitim-Sen Şube Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Emeğimizin sömürüsüne ve görünmez kılınmasına, ayrımcılığa, her türden baskıya ve şiddete karşı direnişi simgeleyen mücadele günümüzdür 8 Mart. 8 Mart 1857’de New York’ta tekstil işçisi kadınların ağır çalışma koşulları karşısında verdikleri mücadele sırasında katledilmelerinin anısına, o günden bugüne onların sesine ses katarak patriarkal kapitalizme, eşitsizliğe, yoksulluğa, şiddete, kadın emeğinin ve bedeninin değersizleştirilmesine, gericiliğe, baskılara ve savaşlara karşı örgütlü bir şekilde sesimizi yükseltiyoruz. Seslerimizden büyüyen ahenk, tarihimizden aldığımız güç ile ilmek ilmek dokuduğumuz direnişin ve dayanışmanın sonucudur. Bugün siyasi iktidarın, sesimize ses katarak elde ettiğimiz kazanımlara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı politikalarla inşa etmekte olduğu rejimi kabul etmiyor, haklarımızdan vazgeçmiyoruz” denildi.

‘Alanlardayız’

Taleplerini sıralayan Eğitim-Sen Şube Başkanlığı; “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa’nın etkin bir şekilde uygulanması için alanlardayız! Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılığın terk edilmesi, esnek çalışma biçimlerine, cinsiyetçi iş bölümüne, ücret eşitsizliğine son verilmesi, ILO’nun İşyerinde Taciz ve Şiddeti Önlemeye yönelik 190 sayılı Sözleşmesinin onaylaması için alanlardayız! Güvenceli iş, güvenli gelecek demek için, insanca yaşamaya yetecek ücret için alanlardayız! Yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyet sağlanması için alanlardayız! Kadın istihdamın önündeki engellerden olan çocuk, hasta, yaşlı, engelli bakımının kamusal hizmet olarak sunulması, ev işlerini kadının üstünden alacak sosyal politikaların yapılması ve hayata geçirilmesi için alanlardayız! Kapatılan kamu kreşlerinin yanı sıra tam zamanlı, ücretsiz, nitelikli ve anadilinde hizmet veren kamu ve mahalle kreşlerinin açılması için alanlardayız! 8 Mart’ın kadınlar için ücretli izin günü sayılması için alanlardayız! Kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önleyen yasal düzenlemeler yapılması için Kadın Bakanlığı kurulması, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının yapılması ve hayata geçirilmesi için alanlardayız! Eşit ve özgür olduğumuz, sömürünün ve baskının ortadan kaldırıldığı bir gelecek için alanlardayız! Hayatlarımıza sahip çıkmak için alanlardayız! Savaş ve işgal politikalarına geçit vermemek, barış içinde bir arada yaşamak için alanlardayız! Demokratik ve laik bir yönetim için alanlardayız! Emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz bizimdir demek için alanlardayız! Doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için alanlardayız! Tüm kadınları, gökkuşağı gibi tüm renklerimizle bir arada olmaya, haklarımıza ve yaşamlarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Evde, işte, tarlada emeği ve hakları için mücadele eden tüm kadınların 8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz” ifadelerini kullandı.
 

Bakmadan Geçme