Enerji Tüketimi 1 Milyon 287 Bin 738 Terajul Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim İstatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre hanehalkı toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 287 bin 738 terajul olarak gerçekleşti.

Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; 2022 yılında hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 287 bin 738 terajul olarak gerçekleşti. Hanelerde tüketilen enerji kaynaklarının paylarına göre, nihai enerji tüketiminde yüzde 48,3 ile doğalgaz, yüzde 17,1 ile elektrik ve yüzde 14,3 ile kömür en çok tüketilen enerji kaynakları oldu. Hanehalkı toplam nihai enerji tüketimi, kullanım amacına göre incelendiğinde; 2022 yılında alan ısıtma amaçlı tüketim, toplam tüketimin yüzde 65,3'ünü oluşturdu. Alan ısıtmadan sonra, sırasıyla aydınlatma ve elektrikli ev aletleri kullanımı yüzde 14,1 ile ikinci sırayı, su ısıtma ise yüzde 11,9 ile üçüncü sırayı aldı. Pişirme amaçlı tüketim, toplam tüketimin yüzde 7,7'si olurken, alan soğutma ve diğer amaçlı tüketimlerin payı ise yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

Hanelerde en çok tüketilen enerji türü olan doğal gazın yüzde 76,3'ü alan ısıtma, yüzde 14,5'i su ısıtma, yüzde 9,2'si ise pişirme amaçlı tüketildi. Elektrikte ise kullanım amacına göre aydınlatma ve elektrikli ev aletleri yüzde 82,4 ile ilk sırayı alırken, alan soğutma ve su ısıtmanın payları yüzde 5,4 olarak gerçekleşti. Hanelerde alan ısıtma, su ısıtma ve yemek pişirme amacıyla en çok doğal gaz tüketildi. Doğal gazın alan ısıtmadaki payı yüzde 56,4 olurken, su ısıtma ve pişirmedeki payları sırasıyla yüzde 58,8 ve yüzde 57,5 olarak hesaplandı.  Alan ısıtmada doğal gazı yüzde 21,6 ile kömür ve yüzde 16,9 ile katı biyokütle izlerken; su ısıtmada doğal gazdan sonra en çok yüzde 28,2 ile güneş enerjisi ve yüzde 7,8 ile elektrik kullanıldı. Pişirmede ise doğal gazın ardından LPG'nin payı yüzde 31,7 ve elektrik enerjisinin payı yüzde 8,2 oldu.

Özel Haber

Bakmadan Geçme