Engelli dostu İlahiyat Fakültesi

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi büyük bir başarıya imza attı.

İlahiyat Fakültesi Engellilerle ilgili "Mekanda Erişim" ve "Eğitimde Erişim" konusuna yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı Turuncu ve Yeşil bayrak alma hakkı kazandı.

Engelli öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine, ayrıca sosyal ve kültürel faaliyetlere de katılımına destek olmak, gerekli uyarlamaların, alt yapının ve donanımların sağlanması ve üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek üzere Engelsiz Üniversite Ödülleri ile mekanda, eğitimde ve sosyokültürel faaliyetlerde erişim hedeflenerek, üniversiteler yüzlerce kriterin yer aldığı değerlendirmelerde başarılı olduklarını gösteren bayraklarla ödüllendirilmektedir. Turuncu Bayrak fiziki mekanlarda erişimi, Yeşil Bayrak ve Mavi Bayraklar ise eğitimde ve sosyokültürel faaliyetlerde erişimi göstermektedir. Farklı programların erişilebilir kılınması, uyarlanması için Engelsiz Program Nişanları ödülü verilmektedir.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi de Engellilerle ilgili "Mekanda Erişim" ve "Eğitimde Erişim" konusuna yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Yüksek Öğretim Kurumu tarafından hem Turuncu ve hem de yeşil bayrak almaya layık görüldü.
 

kastamonugundemgazetesi.com

Bakmadan Geçme