Evlenmeler Arttı, Boşanmalar Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre Kastamonu'da evlenmeler yüzde 9,3 arttı, boşanmalar yüzde 13,7 azaldı.

Kastamonu’da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artarak 2023 yılında 2 185 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 5,7 oldu. Kastamonu bu oranla kaba evlenme hızı sıralamasında 81 il içerisinde 66’ncı sırada yer almıştır. Boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13,7 azalarak 518 olmuştur. Kaba boşanma hızı ise binde 1,35 oldu. Ortalama ilk evlenme yaşı, 2023 yılında erkekler için 27,7 kadınlar için ise 25,5 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,2 yaş olarak gerçekleşti. Bu yaş farkı ile Kastamonu ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu yedinci il konumundadır.

2023 yılında boşanmaların yüzde 28,4’ü, evlilik süresi 16 yıldan fazla olan çiftler arasında, yüzde 26,8’i evliliğin ilk 5 yılı içerisinde, yüzde 18,7’si evlilik süresi 11-15 yıl arası olan çiftler arasında, yüzde 23,6’sı ise evlilik süresi 6-10 yıl arası olan çiftler arasında gerçekleşti. Evliliklerinin henüz ilk yılı dolmadan boşananların sayısı 13 olurken toplam boşanma içerisindeki payı yüzde 2,5 oldu. Kastamonu’da 101 boşanma ile kadınlarda boşanmanın en fazla görüldüğü yaş grubu 30-34 olur iken, erkeklerde en fazla boşanma 114 adet ile 35-39 yaş grubunda gerçekleşmiştir

Türkiye’de Evlenen Çiftlerin Sayısı 2023 Yılında 565 Bin 435 Oldu

Evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken 2023 yılında 565 bin 435 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023 yılında binde 6,63 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılında 182 bin 437 iken 2023 yılında 171 bin 881 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2023 yılında binde 2,01 olarak gerçekleşti. 

Ortalama İlk Evlenme Yaşı Yükseldi

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti. 

Kaba evlenme hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,09 ile Kilis oldu. Bu ili binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya izledi. 

Yabancı Damatların Sayısı 6 Bin 345 İken Yabancı Gelinlerin Sayısı 31 Bin 29 Oldu

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2023 yılında 6 bin 345 olup toplam damatların yüzde 1,1'ini oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 olup toplam gelinlerin yüzde 5,5'ini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 21,9 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 19,2 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,1 ile Avusturyalı damatlar izledi. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 12,0 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Özbek gelinleri yüzde 11,3 ile Suriyeli gelinler ve yüzde 9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

Kaba Boşanma Hızının En Yüksek Olduğu İl, Binde 3,05 İle İzmir Oldu

Kaba boşanma hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,05 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,44 ile Şırnak, binde 0,55 ile Muş izledi. Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2023 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,7'si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. 

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2023 yılında 171 bin 881 çift boşanırken 171 bin 213 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2023 yılında yüzde 74,9'u anneye, yüzde 25,1'i babaya verildi.

Özel Haber

Bakmadan Geçme