Finlandiya'nın NATO Üyeliği Konuşuldu

Kastamonu Türk Ocağı'nda 'Finlandiya'nın NATO Üyeliği' konulu konferans verildi.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Evren Küçük’ün konuşmacı olduğu programda Finlandiya ve NATO süreci; ABD, Rusya, Avrupa Birliği ve Türkiye bağlamında ve güncel gelişmelerin ışığında değerlendirildi.

Programda açılış konuşması yapan Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra uluslararası dengelerin değişerek yeniden şekillendiğini, 2004 yılından itibaren Letonya, Litvanya ve Estonya, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerin NATO üyesi olduğunu, daha sonra Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ ve Makedonya’dan sonra 2023 yılında Finlandiya’nın ve nihayet 2024 yılında İsveç’in üyeliği ile üye sayısının otuz ikiye yükseldiğini ifade etti. Yılmaz, Rusya-Ukrayna Savaşı ve buna bağlı gelişmelerin bölgesel etkilerinden ve sonuçlarından bahsetti. 

‘NATO’nun Güvenlik Şemsiyesine Girmek İstemiştir’

Program konuğu Doç. Dr. Evren Küçük Finlandiya hakkında tarihi ve genel bilgiler verdikten sonra: “NATO kuruluşundan itibaren genişleyip günümüze kadar varlığını sürdüren en önemli askeri örgüttür. Soğuk Savaş’tan sonra birçok Avrupa devleti NATO’ya katıldı fakat izlemiş oldukları tarafsızlık politikasından dolayı Finlandiya ve İsveç herhangi bir askeri örgüte katılmadılar. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile ortaya çıkan tehdit, Finlandiya’nın ve İsveç’in NATO üyeliğini gündeme getirmiştir. Her iki devletin yetkilileri, yaptıkları açıklamalar ve yürüttükleri politikalar ile kamuoylarını hazırlayarak hızlı bir şekilde NATO üyelik sürecini başlatmışlardır. Fakat Türkiye, zaman zaman dış politikasında uyguladığı veto kartını Finlandiya’ya ve İsveç’e karşı da uygulamıştır. Finlandiya, jeopolitik riskleri minimum seviyede tutmak ve tarihte yaşadığı tecrübelere istinaden bir daha yalnız kalmamak için NATO’nun güvenlik şemsiyesine girmek istemiştir” ifadelerini kullandı. 

Konuşmada Soğuk Savaş döneminde Finlandiya’nın SSCB’nin gölgesinde izlediği “Finlandizasyon” politikası, Finlandiya-NATO ilişkilerinin tarihsel arka planı ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusu çerçevesinde Türkiye’nin beklentileri ve veto kararı ele alındı. Program sonunda izleyicilerin sorularına da cevap veren Doç. Dr. Evren Küçük’e katılım ve teşekkür belgesi takdim edildi. 
 

Finlandiya'nın NATO Üyeliği Konuşuldu

Bakmadan Geçme