Gebelerin Beslenmesine Yönelik Projesine TÜSEB'den Destek

'Gebelikte Üriner Bisfenol-A Düzeyleri ile Maternal Beslenme, İnflamasyon ve Oksidatif Stres Biyobelirteçleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi' başlıklı proje Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklendi.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Sümeyye Begüm Atalan’ın yürütücülüğünü yaptığı “Gebelikte Üriner Bisfenol-A Düzeyleri ile Maternal Beslenme, İnflamasyon ve Oksidatif Stres Biyobelirteçleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” başlıklı proje Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklendi.

TÜSEB tarafından kabul edilen proje, 12 ay boyunca toplamda 150 bin TL destek almaya hak kazandı. TÜSEB’in öncelik verdiği alanlardan biri olan “Anne ve Çocuk Sağlığı” kapsamına giren “Gebelikte Üriner Bisfenol-A Düzeyleri ile Maternal Beslenme, İnflamasyon ve Oksidatif Stres Biyobelirteçleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” başlıklı projede toplumdaki risk gruplarından biri olan gebelerde endokrin bozucu bir plastikleştirici olan Bisfenol-A’nın potansiyel sağlık sorunları ile ilişkisi ele alınıyor.

Yapılacak araştırma gebelerde farkındalık yaratarak annelerin plastik ürünleri daha bilinçli bir şekilde kullanmalarını teşvik etmesi amaçlanıyor. Ayrıca projeyle anne adaylarının plastik atık oluşumunu ve tüketimini kontrol altına alarak plastik ayak izinin azaltılmasında farkındalık sağlanması hedefleniyor. Arş. Gör. Sümeyye Begüm Atalan’ın yürütücülüğündeki projede Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aylin Ayaz da araştırmacı olarak yer alıyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal projede yer alan akademisyenlere ve çalışmalarına destek veren TÜSEB'e ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Hakan Eroğlu’na teşekkür etti. TÜSEB'in sağladığı katkıların projenin başarısına önemli bir şekilde katkıda bulunduğunu vurgulayarak, gelecekte de bu iş birliğinin sürdürülmesini temenni etti. 

Özel Haber

Bakmadan Geçme