Günübirlikçilere Önemli Uyarı!

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, günübirlik kiralama yapan/yapacak olan konut sahiplerine yönelik uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu.

Turizm amaçlı kiralama izin belgesinin hangi faaliyetler için zorunlu olduğunu sıralayan Müdürlük; “Kiralanan konutun kullanıcı tarafından hangi amaçla (eğitim, sağlık, iş, gezi, spor vb.) kullanılacağına bakılmaksızın, konutların 100 gün ve daha kısa süreli kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama izin belgesi alınması zorunludur. İzin belgesi olmaksızın turizm amaçlı kiralama yapanlara, her bir konut için 100 bin TL’den başlayan idari para cezaları uygulanır” denildi. 

İzin Belgesi Kime Verilir?

İzin belgesi alabilecekleri sıralayan Müdürlük; “Konutun mülkiyetine sahip olan veya konutu intifa hakkı ya da üst hakkı tesis edilmek suretiyle tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilere (Tapu kütüğünde üst hakkı veya intifa hakkı tescilli ise belge mülkiyet hakkı sahibine değil, bu hakların sahiplerine verilir. Her iki hak da tapu kütüğünde tescilli ise belge intifa hakkı sahibine verilir.) Yüksek nitelikli konutlarla (rezidanslar) sınırlı olmak üzere, talepte bulunulması durumunda, rezidansı kiralama yetkisine sahip konut işletmelerine (Yönetim ve Pazarlama İşletmeleri) verilir. Belirtilen gerçek veya tüzel kişiler haricinde turizm amaçlı kiralama izin belgesi düzenlenemez. Bir konutun mal sahibinden uzun süreli kira sözleşmesi yoluyla kiralanarak, kiracı tarafından turizm amaçlı kiralama izin belgesi başvurusunda bulunulması mümkün değildir” ifadelerini kullandı. 

Başvuru Ne Zaman Yapılır?

Söz konusu kanunun yürürlüğe girdiğini belirten Müdürlük; “1 Ocak 2024 tarihi itibariyle turizm amaçlı kiralama faaliyeti yapan gerçek veya tüzel kişilerin 1 Şubat 2024 tarihine kadar başvuru yapması zorunludur. Bu süre zarfında kiralama faaliyeti yürütmelerine engel bulunmamaktadır. Bu başvurular başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde sonuçlandırılır. 1 Ocak 2024 tarihinden sonra turizm amaçlı kiralama faaliyetine başlamak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin ise kiralama faaliyetine başlamadan önce izin belgesi almaları zorunludur. Bu başvurular 30 gün içinde sonuçlandırılır. Bu sürelerden sonra izin belgesi olmadan turizm amaçlı kiralama yapanlar hakkında her bir konut için olmak üzere idari para cezası uygulanır. Başvuru turizm amaçlı kiralama izin belgesi başvuruları sadece e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılır. Elden veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle başvuru yapacak kişilerin e-devlet kullanıcı adı ve şifresi olması zorunludur. Yabancı kimlik numarası olmayan kişilerin vekaletle başvuru yapması gerekmektedir. Tüzel kişiler adına başvuru temsile yetkili kişiler tarafından yapılır. Başvuru e-Devlet üzerinden yapılacağından, başvuruda sunulacak olan tüm belgelerin taranarak *.pdf formatında dijital suretlerinin hazırlanmış olması gerekir. Aynı binada (blokta) bulunan aynı kişiye ait konutlar için tek başvuru yapılır. Üçten fazla bağımsız bölüm (konut) bulunan binalarda(tek bir blokta), bu binada yer alan konutların en fazla yüzde yirmi beşi için aynı kişi adına izin belgesi düzenlenebilir. Diğer bir ifadeyle, bir konut binasındaki (apartman) tüm daireler için tek bir kişi tarafından izin belgesi alınarak binanın otel olarak işletilmesi mümkün değildir. Bu sınırlamaya uyulması kaydıyla, aynı gerçek veya tüzel kişinin başvuru yapacağı konut sayısında bir sınırlama söz konusu değildir. Ancak sayının beşi geçmesi durumunda ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunludur” dedi.

Konutların Sahip Olması Gereken Asgari Nitelikler

Konutların sahip olması gereken asgari nitelikleri sıralayan Müdürlük; “İzin belgesi için başvurulan konutların aşağıdaki nitelikleri sağlaması zorunludur. En az bir yatak, tuvalet-banyo, yaşam alanı ile mutfak düzenlemesi, konutta soğuk ve sıcak su, yatak odalarında nitelikli yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, banyoda kişi başı yüz ve banyo havlusu, kimyevi yangın söndürücüler ile banyo-tuvalet hariç sabit ayrımı olan tüm bölümlerde yangına karşı duman detektörü, kapı arkalarında kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki, konutta kullanılan tefriş, dekorasyon, donanım ve cihazların standartlara uygun, temiz ve bakımlı ve çalışır durumda olması, konutun kapasitesi; her yatak odası iki kişilik olacak şekilde hesaplanır, yatak odası sayıları haricinde en fazla iki kişilik kapasite ilave edilir. Bu şartları sağlayan oda sayısı daha fazla olsa dahi, aynı konutta konaklayabilecek kişi sayısı, üç yaşından küçük çocuklar hariç en fazla on iki kişidir. Belirlenen konut kapasitesi üzerinde kullanıcı alınamaz” dedi.

Ek Olarak Sağlanması Gereken Nitelikler

İzin belgesi düzenlendikten sonra belirtilenlere ek olarak sağlanması gereken nitelikleri de belirten Müdürlük; “Konutun tanıtım ve pazarlamasının yapıldığı her türlü ortamda konutun izin belgesinin örneği okunaklı bir şekilde yayınlanır. Bu tanıtımlarda aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur. Konutun konumu, kişi kapasitesi, kaçıncı katta yer aldığı, balkon/teras bulunup bulunmadığı, yatak odası, salon/yaşam alanı ve banyo-tuvalet sayısı, odalarda yer alan yatakların iki kişilik, tek kişilik bilgileri, tefriş malzemeleri, pişirme, yemek hazırlama, soğuk saklama, sıcak/soğuk içecek hazırlama, servis malzemeleri, çamaşır, bulaşık makinası, televizyon, saç kurutma makinesi gibi donanımlar ile ısıtma-soğutma sistemleri, şahsi veya ortak kullanımda olan spor üniteleri, spa, yüzme havuzu, otopark imkanı bulunup bulunmadığı, konuta erişimde ve konut dahilinde yer alan erişilebilirlik düzenlemeleri, evcil hayvan kabul edilip edilmediği, kablolu/kablosuz internet imkanının bulunup bulunmadığı gibi bilgiler ve sunulan diğer hizmetlere ilişkin bilgilendirme. Site veya apartman yönetimi tarafından alınan kurallara ilişkin bilgilendirme. Konutu teslim alma ve kullanım süresi sonunda boşaltılma saatleri ile temizlik hizmeti verilip verilmediğine ilişkin bilgilendirme” şeklinde bilgilendirmede bulundu. 

Yüksek Nitelikli Konutların Sahip Olması Gereken Asgari Nitelikler

Yüksek nitelikli konutların sahip olması gereken asgari nitelikler hakkında da bilgi veren Müdürlük; “Yüksek nitelikli konut (rezidans), 3/7/2017 tarihli ve 30113 Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde tanımlanan ve aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen yerlerde yapılabilen, en az konut şartlarını sağlayan; resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânlarının bulunduğu, sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerinin verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden konut binalarıdır. Yüksek nitelikli konut binalarında yer alan bağımsız bölümlerin yukarıda belirtilen konut nitelikleri ayrıca sağlaması zorunludur. 1 Ocak 2024 tarihinden önce; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 28’inci maddesi uyarınca kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilen yönetim planına göre halihazırda turizm amaçlı kısa süreli kiralamaya konu edilen, resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânları ile kuru temizleme, çamaşırhane, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri, aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin tamamının verildiği konutlara, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde belirtilen yerlerde yapılma şartı aranmaksızın, bu yönetmeliğin yüksek nitelikli konutlara ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak 1 Ocak 2024 sonrasında yönetim planı onaylanan yüksek nitelikli konutlar bu istisnadan yararlanamaz” dedi. 

İzin Belgesi Sahibinin Yükümlülükleri

İzin belgesi sahibinin yükümlülüklerine değinen Müdürlük; “Kiralanan konutu yukarıda belirtilen niteliklerini sağlar şekilde kullanıcıya teslim etmek. Asgari olarak, her kullanıcı değişiminde konutun temizlik ve bakımını düzenli olarak yapmak/yaptırmak, haşere ile düzenli olarak mücadele etmek ve buna ilişkin kayıtları muhafaza etmek. Site veya bina yönetimi tarafından alınan kuralları yazılı olarak veya çevrimiçi ortamda kullanıcılara bildirmek. 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülükleri yerine getirmek. Bakanlıkça hazırlanacak plaketi konutun girişine asmak. İzin belgeli konutun odaları ayrı ayrı sözleşmeye konu edilerek farklı kişilere kiraya verilemez” ifadelerini kullandı. 

Özel Haber

Bakmadan Geçme