Hizmet İçi Eğitim Düzenlendi

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü'nde, bulaşıcı hastalıklarla ilgili alanda hizmet sunan sağlık personellerinin bilgi düzeyini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla hizmet içi eğitim düzenlendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, Kastamonu merkez ve ilçelerindeki toplum sağlığı merkezi, ilçe sağlık müdürlükleri bulaşıcı hastalıklar biriminde ve Kastamonu'da tüm hastanelerde sürveyans sorumlusu olarak görev yapan sağlık personellerine yönelik olarak üçer günlük iki ayrı grup halinde İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Şeydanur Yaylaoğlu, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Alper Güngör, Şube Müdürü Mustafa Turan, Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Ceyhan Aydın, Birim Personelleri Hediye Arukan ve Zahide Şahin tarafından eğitim verildi. Hizmet İçi Eğitim Düzenlendi

Eğitimlerde; Bulaşıcı Hastalıklar Yıllık durum değerlendirmesi Erken Uyarı Cevap Sistemi kapsam ve süreçleri, Bulaşıcı Hastalıklar Ortaya Çıkmadan Önce Yapması Gereken Çalışmalar, Sürveyans ve Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi, Tanımlayıcı Epidemiyoloji ve Salgın İnceleme, Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede kullanılan ölçütler, tablo, grafik değerlendirmeleri, Sürveyans sistemi ve bulaşıcı hastalıklar bildirim sistemleri, Veri toplama Formları, Bulaşıcı hastalıklar ile mücadele rehberinde yer alan, sürveyans kapsamında bildirimi yapılan hastalıklarda yürütülecek çalışmalar, sürveyans verilerinin analizi, sendromik sürveyans ve akut barsak enfeksiyonları sürveyansı, epidemiyoloji ve salgın incelemesi, aşı tereddütü, salgın sırasında ve sonrasında korunma ve kontrol önlemlerinin alınması konularında Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Sistemi hakkında grup eğitimleri düzenlendi.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok’unda teşrifleri ile katılımcılara eğitimcilere teşekkür belgeleri ve katılımcılara katılım belgeleri, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Fatih Şerifoğlu, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Şeydanur Yaylaoğlu, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Alper Güngör, Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Ceyhan Aydın, Hediye Arukan ve Zahide Şahin tarafından verildi.

Özel Haber

Bakmadan Geçme