İGM'de Mesleki Eğitim Konuşuldu

Kastamonu İl Genel Meclisi Temmuz ayı oturumları devam etti. Toplantının gündeminde komisyon raporları yer aldı.

Toplantıda ilk olarak İl Özel İdaresi bünyesindeki taşınmazların gelir getirici hale getirilmesi hakkında hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü. Raporda taşınmazların durumu hakkında bilgi verilerek, taşınmazların vasıfların belirlenmesi ve gelir getirici hale gelmesi için proje üretilmesi gerektiği vurgulandı. Söz konusu rapor İl Özel İdaresi’ne gönderildi.

Toplantının devamında esnaf ve sanayicilerin ara ve yardımcı eleman ihtiyaçlarını gidermek adına yapılabilecek çalışmalar hakkında hazırlanan Esnaf, Sanayi, Ticaret ve Doğal Kaynaklar Komisyonu raporu görüşüldü. Raporda mesleki eğitimin önemine dikkat çekilerek, yapılması gerekenler; “Toplumsal bilinç arttırılmalı, meslek liseleri ve meslek eğitim merkezleri stratejik alan ilan edilmeli, ücretler yükseltilmeli, 6 aydır işsiz olanların iş bulamama sebepleri firmalarla konuşularak araştırılmalı, dizilerde ve sosyal medyada ara eleman meslekleri özendirilmeli, masa başı iyidir algısı değiştirilmesi, özellikle tekstilde kadın çalışanlar teşvik edilmeli, ara eleman açığı olan ülkelerin politikaları incelenmeli, oturma izni olan yabancılarla ara eleman açığı karşılanmalı, yabancı öğrenciler iş hayatına katılmalı” şeklinde sıralandı.

Söz konusu rapor İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Halk Eğitim Merkezi’ne ve Mesleki Eğitim Merkezi’ne gönderildi.

Özel Haber

Bakmadan Geçme