İGM tasarruf tedbirlerini görüştü

Kastamonu İl Genel Meclisi (İGM) eylül ayı olağan sonuncu toplantısı İGM Başkanı Güray Parçal başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 5 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantının ilk gündem maddesinde, Kastamonu'da İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları kapsamı ve ‘Ailemle Spor Yapıyorum’ projesi kapmasında neler yapılmıştır, neler yapılabilir, konularını içeren önerge hakkında hazırlanan Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu raporu, görüşülerek meclisin bilgisine sunuldu.

TASARRUF TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantının ikinci maddesinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandığı, bu genelge kapsamında Özel İdare olarak hangi tedbirler alındığı ve alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığına ilişkin başka hangi tedbirler alınabilir konularını içeren Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşülerek oy birliğiyle İl Özel İdaresi’ne gönderildi.

Diğer gündem maddesinde ise Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesinin İl Özel İdaresi tarafından 2024 yılı performans programının görüşülmesi ile ilgili İl teklif görüşülerek, plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

İL HALK KÜTÜPHANESİ’NE 421 BİN 80 LİRA ÖDENEK AKTARILDI

Toplantın diğer gündem maddesinde İl Özel İdaresi 2023 mali yılı bütçesinin İl Halk Kütüphanesi harcama kaleminde bulunan 421 bin 80 lira ödeneğin tenzil edilerek, tefrişat malzemesi alımlarında kullanılmak üzere aktarılması hakkındaki telif görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının son gündem maddesinde ise Araç ilçesine bağlı Karacalar köyü sınırları içerisinden 12 bin metre kare alanda bulunan 1 (a) grubu maden ruhsatının sona erdiğinden ve yeni bir işletme projesi olduğundan, 5 yılı süreli 1 (a) grubu maden (kum-çakıl ve ariyet) ocağına süre uzatımı verilmesi ile ilgili teklif görüşülerek Esnaf Sanayi Ticaret ve Doğal Kaynaklar Komisyonu’na oy birliğiyle sevk edildi.

kastamonugundemgazetesi.com

Bakmadan Geçme