İşsizliğin En Düşük Olduğu Bölgeyiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı 2023 yılı İş Gücü İstatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesi, yüzde 4,9 oranla işsizliğin en düşük olduğu bölge oldu.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde oluşan TR82 bölgesinde işsizlik oranı, 2022 yılına göre 1,3 puan azalarak yüzde 4,9 oldu. Bu işsizlik oranı ile bölgemiz, 26 bölge arasında işsizlik oranının en düşük olduğu bölge olmuştur.  Bölgemizde, erkeklerdeki işsizlik oranı geçen yıla göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 3,5 olmuştur, bu oran ile yine bölgeler arasında en düşük değere sahip bölge konumundadır. Kadın işsizlik oranı ise önceki yıla göre 1,2 puan azalarak yüzde 7,3 seviyesine gelmiştir. Kadınlardaki işsizlik oranı ile bölgemiz 26 bölge arasında işsizliğin en düşük olduğu bölge olmuştur.

Bölgemizde İş Gücüne Katılım Oranı Yüzde 53,3 Oldu

Bölgemizde iş gücüne katılım oranı geçen yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 53,3 olmuştur. Bu oran ile bölgemiz, 26 bölge arasında iş gücüne katılım oranının en yüksek olduğu 13. bölge olmuştur. Bölgemizde kadınlarda işgücüne katılım oranı önceki yıla göre 0,2 puan azalarak yüzde 40,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu oran ile bölgemiz, tüm bölgeler arasında TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi ile birlikte 4’üncü sırada yer almıştır. Erkeklerde ise, yüzde 66,6’lık işgücüne katılım oranı ile bölgemiz 23. sırada yer almıştır. Geçen yıla göre erkeklerde işgücüne katılım oranı bölgemizde 0,4 puan artmıştır. 

Bölgemizde İstihdam Oranı Yüzde 50,7 Oldu

Bölgemizde istihdam oranı, geçen yıla göre 0,9 puan artış göstererek yüzde 50,7 olmuştur. Bu oran ile bölgemiz, 26 bölge arasında istihdamın en yüksek olduğu 7. bölge konumundadır. Bölgemizde kadınların istihdam oranı, geçen yıla göre 0,3 puan artarak yüzde 37,6 olmuştur. Bölgemiz, kadınlardaki istihdam oranı ile bölgeler arasında 2. sırada yer almıştır. Erkeklerdeki yüzde 64,3’lük istihdam oranı ile bölgemiz TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgesi ile 16. sırada yer almıştır. Geçen yıla göre erkeklerde istihdam oranı, bölgemizde 1,2 puan artmıştır. Bölgemizde istihdam edilenlerin sektörlere göre dağılımına bakıldığında, ilk sırada yüzde 40,8 ile hizmet sektörünün olduğu görülmektedir. Bölgemizde hizmet sektörünün payı, geçen yıla göre 4,2 puan azalmış olup tüm bölgeler arasında TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesi ile beraber en düşük bölge konumundadır. 

Bölgemizde sanayi sektörünün istihdamdaki payı geçen yıla göre 2,7 puan artarak yüzde 20,4 olmuştur. Bu oran ile bölgemiz en düşük 6’ncı bölge konumundadır Bölgemizde tarım sektörünün istihdamdaki payı ise geçen yıla göre 1,5 puan artarak yüzde 38,8 olmuştur. Bu oranla bölgemiz en yüksek 2’nci bölge konumundadır.

İşsizlik Oranı Yüzde 9,4 Seviyesinde Gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,0 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam Oranı Yüzde 48,3 Oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti. İşgücü 2023 yılında bir önceki yıla göre 562 bin kişi artarak 34 milyon 896 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 35,8 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 2,0 puan azalarak yüzde 17,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 23,2 olarak tahmin edildi.

İstihdamın Yüzde 57,6'sı Hizmet Sektöründe Yer Aldı

İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 21,2'si sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 57,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,3 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,0 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı. 2023 yılında 4 milyon 695 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 711 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 997 bin kişi inşaat sektöründe, 18 milyon 230 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 171 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 48 bin, inşaat sektöründe 151 bin, hizmet sektöründe 852 bin kişi arttı. 

Atıl İşgücü Oranı Yüzde 22,8 Oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 1,5 puan artarak yüzde 22,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak gerçekleşti. 

İşsizlik Oranı En Yüksek Bölge Trb2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) Oldu

İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 17,2 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 4,9 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu. En yüksek istihdam oranı yüzde 54,5 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 37,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 59,0 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 42,3 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.

Özel Haber
Yorumlar 1
Ömer 26 Mart 2024 13:53

Yahu en yaşlı illerden biriyiz. Tabi işsizlik en düşük olacak. Kastamonu da İş alanı olmadığından gençler gurbette.

Bakmadan Geçme