İtfaiyecilerde Elektrokardiyografik Tepkiler Araştırılacak

İtfaiyecilerde elektrokardiyografik tepkiler araştırılacak.

Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Nuray Demiralp’in yürütücülüğünü yaptığı “İtfaiyecilerde Elektrokardiyografik Tepkiler ile Miyokard İskemisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi; Egzersiz Testi Uygulamaları” başlıklı proje TÜBİTAK 1002-B Acil Destek Modülü kapsamında kabul edilerek, destek almaya hak kazandı.

Öğr. Gör. Nuray Demiralp' in yürütücü olarak yer aldığı projede Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Serdar Akyel, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Öztürk araştırmacı olarak yer alırken; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hürmüz Koç danışman olarak görev alıyor. Desteklenen projede, Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Kemal Demiralp bursiyer olarak yer alıyor.

TÜBİTAK Acil Destek Modülü ile acil veya öngörülemeyen durumlarda ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesine yönelik olarak hazırlanacak veya hâlihazırda sürdürülmekte olan bir araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan tamamlayıcı nitelikteki araştırma materyali ve veriye erişim vb. desteklerin talep edileceği proje önerilerinin, daha hızlı bir değerlendirme sürecine tabi tutularak desteklenmesini sağlanıyor.

Mine Küçükaslan

Bakmadan Geçme