Kastamonu Baro'sundan miting uyarısı

Kastamonu Baro'su yaptığı açıklamayla mitinglerin insanların temel haklarına engel teşkil etmemesi gerektiğini vurguladı.

Kastamonu Baro Başkanlığı, seçimlerden dolayı yaşanan miting yoğunluğuna değinerek, yapılan mitinglerin insanların temel haklarını engellememesi gerektiğini vurguladı.

Kastamonu Baro Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Bilindiği gibi yaklaşan genel seçimlerden ötürü bütün şehirlerde miting yoğunlukları yaşanmaktadır. Mitingler, demokrasinin önemli birer parçası olmakla birlikte; şehirde yaşayan insanların en temel haklarından olan sakin yaşama ve ulaşabilme haklarını ellerinden almamalıdır. Bu bağlamda özellikle acil durumlarda (örneğin devletin cankurtaran, itfaiye, asayiş gibi hizmetleri sırasında) mitinglerin engel teşkil etmesi kabul edilemez."

"UYARMAK GÖREV KABUL EDİLMEKTEDİR"

Açıklama şöyle devam etti: "Ayrıca bu hizmetlerin aksamasına neden olmak, doğacak zararlardan da hukuksal ve vicdani manada sorumlu olmak anlamına gelecektir. Hele ki bu hizmetlerin kamu gücüyle aksatılması, ağır bir hizmet kusuruna neden olacaktır. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76 ve 95’inci maddeleri uyarınca hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak görevleri yüklenen Baromuzca, toplantı ve sair kalabalık faaliyetlerde daha dikkatli organizasyon yapılması konusunda yetkilileri uyarmak görev kabul edilmektedir. Diğer taraftan propaganda çalışmaları ile halkın huzur ve sükûnunun bozulması da hukuka aykırıdır. Belirtilen çekincelerden doğabilecek hak kayıplarının Baromuzca takip edileceği ve yurttaşın haklarının her derecede savunulacağı hususlarını kamuoyunun bilgi ve takdirlerine saygıyla sunarız."

Bakmadan Geçme