Kastamonu'da çamkese böceğiyle mücadele

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, çamkese böceğine karşı biyolojik mücadelesini sürdürüyor.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, çamkese böceğine karşı biyolojik mücadelesini sürdürüyor.

Mücadele kapsamında Tosya Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Akseki İşletme Şefliği’nin genç kızılçam, karaçam ve sarıçam ormanlarında kitle halinde üreme yapan (Thaumetopoea pityocampa (Schiff)) çamkese böceğine karşı biyolojik mücadele kapsamında Antalya ve Adana’dan temin edilen 2 bin adet (Calasoma Sycophanta (L.)) yırtıcıyı doğaya salındı. 

ÇAMKESE BÖCEĞİ NEDİR?

Çamkese böceği hakkında bilgilendirme yapan Orman Bölge Müdürlüğü; “Türkiye ormanlarının sürekliliğini tehdit eden biyolojik faktörlerin başında böcek zararlıları gelmektedir. Böcek zararlıları içinde çamkese böceği önemli bir yer işgal etmektedir. Özellikle Kızılçam, Karaçam ve Sarıçam ormanlarında ibreleri yemek suretiyle etkili tahribat yaparak büyük artım kayıplarına sebep olurlar. Genellikle ağaçları kurutmazlar, ağaçları zayıflatarak sekonder karakterli kabuk böceklerine uygun bir ortam hazırlarlar. Fizyolojik ve primer zararlı bir böcek olup, esas zararını tırtıl döneminde yaparlar. Tırtıllar büyüdükçe daha çok yiyim yaptıklarından zararı da o derece fazla olmaktadır. Ağaçların ibrelerini yemek suretiyle çıplak hale getirir, bilhassa ağaçlandırma alanlarında, sıklık ve sırıklık çağındaki genç meşçerelerde etkili olurlar. Çamkese böceği direk olarak ağaçların hayatiyetine zarar vermemekle birlikte, yoğun olduğu yıllarda ağacın ibrelerini yiyerek büyüme kayıplarına, görsel kirliliğe ve yakın temasta olan insanlarda kaşıntı şeklinde sağlık problemlerine sebep olmaktadırlar” ifadelerini kullandı. 

BİYOLOJİK MÜCADELE

Biyolojik mücadele hakkında da bilgi veren Müdürlük; “Böceklerin doğal düşmanları vasıtasıyla yok edilmesi şeklidir. Doğa incelenmiş ve görülmüştür ki, doğal bir düşmanın yada düşmanların etkisi ile popülasyonlar baskı altında tutulabiliyor. Biyolojik mücadele olarak isimlendirdiğimiz bu yöntemle, hem ekosistem bozulmamakta hem de zararlı türe kalıcı bir engel oluşturulmuş olmaktadır. Bu yırtıcı predatör uzun ömürlü ergini 6 yıl yaşar. Yırtıcı ve hareketli oluşunun yanı sıra larvalarının ve erginlerinin Çamkese böceği tırtıllarını yemesi bakımından da son derece yararlı bir böcektir. Erginleri mart ayı içerisinde topraktan çıkarak ağaçlara tırmanmakta ve keselerin içerisinde yada dışarıda bulunan tırtılları yemektedirler. Mart ayı sonu veya nisan ayında pupalaşmak üzere toprağa inen çamkese böceği tırtıllarını takip ederek onların topluca krazitleştikleri yerlere yumurtalarını bırakmaktadır. Calasoma Sycophanta (L.) hem larvaları hem de yeni oluşmuş pupaları yedikleri görülmüştür” dedi.
 

Bakmadan Geçme