• Haberler
  • Genel
  • Kastamonu'da Canlı Doğan Bebek Sayısı 3 Bin 8 Oldu

Kastamonu'da Canlı Doğan Bebek Sayısı 3 Bin 8 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Doğum İstatistikleri açıklandı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre Kastamonu'da canlı doğan bebek sayısı 3 bin 8 oldu.

Kastamonu’da canlı doğan bebek sayısı 2022 yılına göre yüzde 7,8 azalarak 3 bin 8 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3’ü erkek, yüzde 48,7’si kız oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2022 yılında 1,40 çocuk iken 2023 yılında da 1,28 oldu. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 1,28 oldu. Kastamonu toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu 15’inci il oldu. Kastamonu’da gerçekleşen doğumların annelerin yaş grubuna göre dağılımı hızı incelendiğinde, en yüksek doğum sayısının 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğum sayısı 2022 yılında 1 233 iken 2023 yılında 1 072 oldu. İlk doğumunu 2023 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27,2 oldu.

Kaba doğum hızı, 2022 yılında binde 8,7 iken 2023 yılında binde 7,8 oldu. Diğer bir ifade ile 2022 yılında bin nüfus başına 8,7 doğum düşerken, 2023 yılında 7,8 doğum düştü. Bu değer ile Kastamonu en düşük hıza sahip 5’inci il olmuştur.

Özel Haber

Bakmadan Geçme