Kastamonu'da hanehalkı büyüklüğü düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı İstatistiklerle Aile verilerini açıkladı.

TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre; ortalama hanehalkı büyüklüğü 2008 yılında Kastamonu'da 3,60 kişi iken, azalma eğilimi göstererek 2022 yılında 2,70 kişiye düştüğü görüldü.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, azalma eğilimi göstererek 2022 yılında 3,17 kişiye düştüğü görüldü. Türkiye'de 2022 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 4,91 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 4,81 kişi ile Şanlıurfa ve 4,67 kişi ile Batman izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,54 kişi ile Tunceli ve Çanakkale oldu. Bu illeri, 2,57 kişi ile Giresun ve 2,61 kişi ile Balıkesir izledi.

HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜMÜZ 2,70 KİŞİYE DÜŞTÜ

Ortalama hanehalkı büyüklüğü 2008 yılında Kastamonu’da 3,60 kişi iken, azalma eğilimi göstererek 2022 yılında 2,70 kişiye düştüğü görüldü. Ortalama hanehalkı büyüklüğü 2008 yılında Çankırı’da 3,50 kişi iken, azalma eğilimi göstererek 2022 yılında 2,68 kişiye düştüğü görüldü. Ortalama hanehalkı büyüklüğü 2008 yılında Sinop’ta 3,40 kişi iken, azalma eğilimi göstererek 2022 yılında 2,63 kişiye düştüğü görüldü.

TEK KİŞİLİK HANEHALKLARININ ORANI ARTTI

ADNKS sonuçlarına göre, 2014 yılında yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2022 yılında yüzde 19,4'e yükseldiği görüldü. 

2022 yılında Kastamonu’da toplam 133 bin 956 hanehalkı bulunurken, bunun 35 bin 98’ini tek kişiden oluşan hanehalkı oluşturdu. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı sayısı 75 bin 263 olurken, En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı sayısı ise 20 bin 219 oldu. 2022 yılında Çankırı’da toplam 69 591 hanehalkı bulunurken, bunun 18 bin 521’ini tek kişiden oluşan hanehalkı oluşturdu. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı sayısı 39 bin 839 olurken, En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı sayısı ise 8 bin 444 oldu.

2022 yılında Sinop’ta toplam 80 bin 417 hanehalkı bulunurken, bunun 21 bin 175’ini tek kişiden oluşan hanehalkı oluşturdu. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı sayısı 47 bin 280 olurken, En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı sayısı ise 10 bin 21 oldu.

GENİŞ AİLEDEN OLUŞAN HANEHALKLARININ ORANINDA AZALMA GÖRÜLDÜ

Tek çekirdek aile olarak ifade edilen, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hanehalklarının oranı, 2014 yılında yüzde 67,4 iken 2022 yılında yüzde 64,5'e geriledi. Diğer yandan, geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 16,7 iken 2022 yılında yüzde 12,8'e düştü. 
Aralarında eş, anne-çocuk veya baba-çocuk ilişkisi olmayan fertleri içeren; diğer bir ifadeyle çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranında artış olduğu gözlendi. Söz konusu hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 2,1 iken 2022 yılında yüzde 3,3'e yükseldi. İllere göre hanehalkı tipleri incelendiğinde, 2022 yılında tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 30,4 ile Gümüşhane olduğu görüldü. Gümüşhane ilini yüzde 29,9 ile Tunceli ve yüzde 29 ile Giresun izledi. Diğer yandan tek kişilik hanehalklarının oranının en düşük olduğu il ise yüzde 11,1 ile Batman oldu. Bu ili yüzde 11,3 ile Diyarbakır ve yüzde 11,6 ile Şanlıurfa izledi. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, 2022 yılında yüzde 73 ile Adıyaman oldu. Adıyaman ilini yüzde 72,8 ile Gaziantep ve yüzde 72,5 ile Diyarbakır takip etti. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en düşük olduğu il ise yüzde 52,9 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini yüzde 55,2 ile Yalova ve yüzde 55,4 ile Gümüşhane izledi.

HANEHALKLARININ YÜZDE 10,3'ÜNÜ TEK EBEVEYN VE ÇOCUKLARI OLUŞTURDU

Türkiye'de 2022 yılında toplam hanehalklarının yüzde 10,3'ünü tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkları oluşturdu. Toplam hanehalklarının yüzde 2,3'ünü baba ve çocuklardan oluşan, yüzde 8'ini ise anne ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oluşturduğu görüldü. Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, 2022 yılında yüzde 12,6 ile Bingöl oldu. Bu ili, yüzde 12,4 ile Adana ve Elazığ illeri izledi. Bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 7,6 ile Ardahan, yüzde 7,9 ile Tokat ve yüzde 8 ile Yozgat oldu. Toplam hanehalkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu iller, yüzde 9,9 ile Bingöl, yüzde 9,7 ile Adana, yüzde 9,6 ile Elazığ olurken, bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 5,2 ile Ardahan, yüzde 5,9 ile Yozgat ve Kars oldu. Diğer yandan, baba ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu iller, yüzde 3,6 ile Kilis, yüzde 3,1 ile Iğdır ve Malatya olurken, bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 1,8 ile Nevşehir, yüzde 1,9 ile Tokat ve Sinop oldu.

HANEHALKLARININ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL HAKKARİ OLDU

Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, 2022 yılında yüzde 20,5 ile Hakkari oldu. Hakkari ilini yüzde 18,7 ile Batman, yüzde 17,3 ile Bartın ve Şırnak izledi. Bu oranının en düşük olduğu il ise yüzde 8,6 ile Eskişehir oldu. Eskişehir ilini yüzde 9,2 ile Çanakkale ve yüzde 9,3 ile Niğde izledi. ADNKS sonuçlarına göre, 2022 yılında toplam resmi evlilikler içinde, son evliliğinde birinci dereceden kuzenleri ile akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı yüzde 8,3 oldu. Akraba evlilikleri akrabalık türüne göre incelendiğinde, akraba evliliği yapmış bireylerin yüzde 46,5'inin hala/dayı çocukları ile yüzde 27,2'sinin amca çocukları ile ve yüzde 26,3'ünün ise teyze çocukları ile evli olduğu görüldü.

KASTAMONU'NUN YÜZDE 7,2’Sİ AKRABA EVLİLİĞİ YAPMIŞ

Toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2022 yılında toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranının en fazla olduğu il yüzde 20,3 ile Mardin oldu. Bu ili yüzde 18,6 ile Şanlıurfa, yüzde 16,9 ile Siirt ve Diyarbakır izledi. Akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en az olduğu il ise yüzde 1,1 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 1,5 ile Kırklareli ve yüzde 2 ile Çanakkale izledi.

2022 yılında Kastamonu’da toplam evli birey sayısı 203 bin 573’tür. Bunun 14 bin 736 kişisini yani yüzde 7,2’sini akraba evliliği yapmış bireyler oluşturdu. 2022 yılında yapılan bin 997 evliliğin 33’ünü yani yüzde 1,7’sini akraba evliliği oluşturdu. 2022 yılında Çankırı’da toplam evli birey sayısı 103 bin 122’dir. Bunun 9 bin 477 kişisini yani yüzde 9,2’sini akraba evliliği yapmış bireyler oluşturdu. 2022 yılında yapılan bin 72 evliliğin 18’ini yani yüzde 1,7’sini akraba evliliği oluşturdu. 2022 yılında Sinop’ta toplam evli birey sayısı 118 bin 141’tür. Bunun 6 bin 96 kişisini yani yüzde 5,2’sini akraba evliliği yapmış bireyler oluşturdu. 2022 yılında yapılan bin 205 evliliğin 19’unu yani yüzde 1,6’sını akraba evliliği oluşturdu. Evlenme istatistikleri sonuçlarına göre, 2010 yılında gerçekleşen resmi evlenmelerin yüzde 5,9'unun akraba evliliği olduğu ve bu oranın sonraki yıllarda sürekli düşüş göstererek 2017 yılında yüzde 4,4, 2022 yılında ise yüzde 3,9 olduğu görüldü. Akraba evliliği oranı illere göre incelendiğinde, 2022 yılında akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 18,4 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. Bu ili, yüzde 13,7 ile Mardin ve yüzde 12,9 ile Muş izledi. Akraba evliliği oranının en düşük olduğu iller yüzde 0,7 ile Burdur, Edirne ve Bolu oldu. Bu illeri yüzde 0,8 ile Balıkesir, Düzce ve Karabük izledi.

BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI AİLELERİ OLDU

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2022 sonuçlarına göre bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 67,6 olurken, bunu sırasıyla yüzde 16,3 ile çocuklar, yüzde 4,8 ile kendisi, yüzde 3,9 ile eş, yüzde 3,8 ile anne/baba ve yüzde 1,9 ile torunlar takip etti. ADNKS sonuçlarına göre, 2022 yılında Türkiye'de toplam 22 milyon 578 bin 378 çocuk içinde, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının 4 bin 219, babası vefat etmiş çocuk sayısının 266 bin 532, annesi vefat etmiş çocuk sayısının ise 81 bin 420 olduğu görüldü. Cinsiyete göre incelendiğinde, hem annesi hem babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 2 bin 200, kız çocuk sayısının 2 bin 19, babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 136 bin 436, kız çocuk sayısının 130 bin 96, annesi vefat etmiş erkek çocuk sayısının 41 bin 404, kız çocuk sayısının 40 bin 16 olduğu görüldü.

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2022 yılında 180 bin 954 çift boşanırken 180 bin 592 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2022 yılında yüzde 75,7'si anneye, yüzde 24,3'ü babaya verildi. 

KENDİLERİNE AİT BİR KONUTTA YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 56,7 OLDU

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, 2022 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde, fertlerin yüzde 56,7'sinin oturduğu konutun kendilerine ait olduğu, yüzde 27,2'sinin ise kiracı olduğu görüldü. Lojmanda oturanların oranı yüzde 1,1 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15,1 olarak gerçekleşti. Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre fertlerin yüzde 33,61'inin 2022 yılında konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadığı, yüzde 33,57'sinin sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb. nedenlerle sorun yaşadığı ve yüzde 21,72'sinin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadığı görüldü.
 

Bakmadan Geçme