Kastamonu OSB'den Romon'a cevap: 'Manipüle çalışması'

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Romon Grup tarafından yatırımlarının engellendiğine yönelik açıklamasının ardından karşı yanıt geldi.

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Romon Grup tarafından yatırımlarının engellendiğine yönelik açıklamasının ardından karşı yanıt geldi.

Kastamonu OBS'den verilen yanıt şöyle: "Romon Mühendislik Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 29 Nisan 2023 tarihinde OSB alanında gerçekleşen basın açıklaması programına ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirme adına bu açıklama yapılmaktadır. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, Organize Sanayi Bölgesi şov alanı değil, üretim ve istihdamın tam kalbidir. OSB Yönetimi ise birilerine peşkeş çekmek adına değil, mevzuatlara uygun iş ve işlemleri yerine getirmek adına görevinin başındadır."

"YASAL SÜREÇTE TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ"

Kastamonu OSB: "İlgili firmanın Aksinir Köyü 101 ada 8 parseldeki tahsisi, OSB Uygulama Yönetmeliğinin 60'ıncı Maddesi uyarınca iptal edilmiştir. Gerekçesi; firmanın yasal süre içerisinde taahhütlerini yerine getirmemesi ve kendisine yönetim kurulumuz tarafından inisiyatif kullanılarak verilen ek 3 aylık sürede dahi yatırımlarını tamamlayamamış olmasıdır. Süreç içerisinde Romon Mühendislik tarafından idaremiz aleyhine açılan davalar iddia edildiğinin aksine idaremiz lehine sonuçlanmış olup, şahsi meseleler sebebiyle sürecin uzatıldığı ya da arsa fiyatlarının usulsüz olarak artırıldığı yönündeki iddialar mahkeme kararları ile de sabit olduğu üzere gerçeği yansıtmamaktadır. Bunun yanı sıra Romon Mühendislik yetkilisinin yönetim kurulu başkanımız Sayın Enis Koç aleyhine yapmış olduğu paylaşımlar ve suç unsuru taşıyan ifadeler nedeniyle de firma yetkilisi hakkında cezai işlemler başlatılmış olup, hakkında kamu davası açılmıştır."

"RANT ALANINA DÖNÜŞMESİNE ENGEL OLMAK İÇİN..."

Bu yönüyle firma ve yetkilileri ile ilgili gerek hukuki gerek cezai süreç devam etmektedir. Firma müdürü tarafından yapılan basın açıklamasında her ne kadar makinelerini eski fabrikalarına götürmek zorunda kaldıkları ifade edilmiş ise de, bu makinelerin ruhsat başvurusu yapıldıktan sonra İl Özel İdaresince gerçekleştirilen denetim ile (bu denetimde eski, çalışır durumda olmayan çok az sayıda makine tespit edilmiştir) kayda alınmasının akabinde OSB bünyesinde bulunan diğer fabrikasına naklettiği gerek kamera kayıtları, gerekse tutanaklar ile tespit edilip kayıt altına alınmıştır. Durumun tespiti üzerine bilirkişiler ve OSB yönetimince yapılan yerinde incelemeler sonucu çalışma ruhsatı alma ve istihdama uygun koşulların oluşmamış olduğu, kapasite raporunda ve taahhütlerinde belirtilen hiçbir makinenin yerinde olmadığı tespit edildiğinden, OSB sahasının rant alanına dönüşmesine engel olmak ve hukuken bir yanlışlığa sebebiyet vermemek adına mevzuat gereği çalışma ruhsatı talebi reddedilerek arsa tahsisi iptal edilmiştir."

"OSB İDARESİ MANİPÜLE EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞTIR"

Kastamonu OSB: "Tahsis iptal kararı kendisine Noter marifeti ile bildirilerek 5 gün içerisinde fabrika binasının teslimi istenmiş, tebligat eline ulaşır ulaşmaz ilgili firma tarafından fabrika binasına tam aksine makineler yeniden getirilmiştir. Yine bu durum da gerek kamera kayıtları, gerekse tutanaklarla tespit edilip kayıt altına alınmış ve haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur. Tüm bu gelişmelerin akabinde 29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00 sularında fabrika binasına ilgili firma tarafından bir çok malzeme getirilmiş, açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere kamuoyunu yanıltıcı pankartlar asılmış ve basın mensupları davet edilerek asılsız ve mesnetsiz iddialarla OSB idaresi manipüle edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak OSB lehine sonuçlanmış davalar, jandarma tutanakları, bilirkişi raporları ve kamera kayıtlarındaki tarihler dikkate alındığında ve fabrikanın mevcut durumu da gözetildiğinde gerçeğe aykırı beyanlarla firmanın kendini yüceltmesi, OSB yönetimini itibarsızlaşmaya çalışarak kamuoyunu  yanıltması gerçek yatırımcıların şüpheye düşmesine ve Kastamonu Sanayisine yönelik yatırımların sekteye uğramasına yol açmaktadır."

Bakmadan Geçme