Kastamonu Üniversitesi'nden başarı

'Çiftlik Hayvanlarında, Topraktan Ürüne Mikro/Nano Plastiklerin Araştırılması' başlıklı proje TÜBİTAK 1002- A Hızlı Destek Modülü kapsamında kabul edilerek, destek almaya hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Veysel Doğan’ın yürütücülüğünü yapacağı “Çiftlik Hayvanlarında, Topraktan Ürüne Mikro/Nano Plastiklerin Araştırılması” başlıklı proje TÜBİTAK 1002- A Hızlı Destek Modülü kapsamında kabul edilerek, destek almaya hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi akademik personeli Dr. Öğr. Üyesi Veysel Doğan’ın yürütücü olduğu projede Üniversitemiz Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Yasin Akkemik araştırmacı olarak yer alıyor.

TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen proje ile günümüzde yaygın çevre kirleticilerinden olan plastik atıkların mikro ve nano boyutlarındaki partiküllerinin ilimizdeki tarımsal faaliyet yapılan toprakları, bu topraklarda üretimi yapılan hayvansal yemler ve bu yemlerle beslenen hayvanların süt ve et gibi insan gıdası olarak tüketilen ürünleri kontamine etme riski araştırılacaktır. Pilot çalışma olarak tasarlanan bu projeyle, ülke genelindeki mikro/nano plastik kontaminasyonunun araştırılmasına öncülük etmesi planlanıyor.
 

Bakmadan Geçme