Kastamonu Üniversitesi'nden 'İklimin Geleceği' kitabı

İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi proje ekibi ve eğitmenleri tarafından üretilen 'İklimin Geleceği-İklim Değişikliğine Disiplinlerarası Bir Bakış' kitabı yayınlandı.

İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi proje ekibi ve eğitmenleri tarafından üretilen “İklimin Geleceği – İklim Değişikliğine Disiplinlerarası Bir Bakış” kitabı yayınlandı.

Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerinden gazetemizde de köşe yazılarıyla katkı sunan Öğr. Gör. Berkan Güngör’ün yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çerçevesinde desteklenen ‘İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi’ başlıklı proje geçtiğimiz Ağustos ayında tamamlanmıştı. Daday ilçemizde yürütülen projede katılımcılar 7 günlük süreçte 71 saat eğitim, 20 atölye, 3 bilimsel gezi, 1 sergi, 1 çalıştay ve 1 fidan dikim etkinliğine katılmışlardı.

TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen projenin amacı lisans ve lisansüstü programlarda örgün eğitimlerine devam eden gençlerin, interaktif uygulamalarla iklim değişikliği konusunu çeşitli boyutlarıyla ele alarak konuya dair bilgi seviyelerini artırmak idi. Bu proje ile katılımcıların tabiatı koruma ve tabiat ile uyumlu yaşama bilinci kazanmaları, uzman eğiticiler ile birlikte kamu politikaları geliştirmeleri, yerel, ulusal ve uluslararası çevre çalışmalarına katılmaları ve aktif olmaları hedeflendi.

Daday’da, köşe yazarımız Berkan Güngör’ün öncülüğünde yürütülen İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi isimli TÜBİTAK projesi kapsamında, iklim krizini disiplinlerarası eksende ele alan özgünlükte ve bu ihtiyaca cevap verecek nitelikte bir kitap çıkarıldı. Bu kitap 14 bölümden oluşuyor ve kitaba farklı disiplinlerden ve kurumlardan 17 yazar katkı sağladı. Kitabın iklim değişikliği alanında bilimsel çalışma yapmak isteyen araştırmacılar için bir referans kaynak olması hedefleniyor. Bu sayede bilimsel bilginin toplum ile buluşturulması, yaygınlaştırılması ve bilginin mümkün olduğunca ulaşılabilir olmasının sağlanması amaçlanıyor.

Kitabın editörlüğünü Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nden yazarımız Proje Yürütücüsü Öğr. Gör. Berkan Güngör ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük üstlendi. Kitaptaki bölüm yazarlıklarını İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zekâi Şen; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tevfik Erdem ve Arş. Gör. Hilal Saygılı Balcı; Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Uzay Karahalil; Harran Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Hakkı Aydoğdu, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yenigün, Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Gümüşçü, Arş. Gör. Fatmanur Aksöz ve Kastamonu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kasım Yenigün, Prof. Dr. Tolga Ulusoy, Doç. Dr. Erol Tekin, Öğr. Gör. Ahmet Tabanlıoğlu, Öğr. Gör. Berkan Güngör ve Öğr. Gör. Mehmet Fırat Olgun; Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Mehmet Özdemir üstlendiler.

Bakmadan Geçme