Kastamonu Üniversitesi'ne 8 Personel Alınacak

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörlüğü tarafından üniversiteye 1 büro personeli, 1 aşçı, 1 mühendis, 5 destek personeli olmak üzere toplam 8 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan duyuruda; “Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların’ ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır. Asıl kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine puan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır” denildi. 

Son Gün 27 Kasım

27 Kasım günü mesai bitiminde sona erecek olan başvuruların sonuçları https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ internet sayfasından ilan edilecek. 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na yapılacak müracaatlar ile ilgili yapılan bilgilendirmede; “Adayların müracaat formu ve ilanda müracaat edecekleri pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli müracaatlardan üniversitemiz sorumlu değildir. (Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)” ifadeleri yer aldı. 

Aranılan Genel Ve Özel Şartlar

Aranılan genel ve özel şartlar ise; “657 sayılı DMK’nın 48’inci maddesinde yer alan şartları sağlamak. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları müracaat tarihinin son günü itibariyle taşıyor olmak ve belgelendirmek. 657 sayılı DMK’nın 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda görevini devamlı yapmasına ve tam zamanlı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.) Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana müracaat edebilecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince ‘İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi...’ hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak görev yapacak personele yeni görevler verme hakkını saklı tutar. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir” şeklinde sıralandı.

Müracaatta İstenilen Belgeler

Müracaatta istenilen belgeler ise; “Müracaat Formu (İmzalı ve eksiksiz doldurulacak. Müracaat formuna https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/belgeler/idari-belgeler adresten ulaşabilirsiniz.) Diploma veya Mezuniyet belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) Tercih edilen pozisyon için 2022 yılı KPSS sonuç belgesi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 2 (iki) adet fotoğraf, Adli Sicil Belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) Nüfus cüzdanı fotokopisi, tecrübe, için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü. (SGK Hizmet dökümünde e-devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.) Mesleki alan ile ilgili talep edilen eğitim belgeleri, Askerlik Durum Belgesi (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)” şeklinde belirtildi.

kastamonugundemgazetesi.com

Bakmadan Geçme