Kastamonu Üniversitesi Rektörü Topal'dan 4 yıllık rapor: 'Görülmemiş başarı yakaladık'

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıya Rektör yardımcıları ve basın mensupları katıldı.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıya Rektör yardımcıları ve basın mensupları katıldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, üniversite olarak son 4 yılda yaptıklarını faaliyetlere ilişkin; “Kastamonu Üniversitemizi birçok konuda oldukça önemli bir noktaya taşıdık. Çalışmalarımızın bir kısmını; Eğitim-öğretim, Kurumsallaşma, Araştırma-Geliştirme, Uluslararasılaşma, Toplumsal katkı ve ihtisaslaşma, TTO ve Teknokent ve Fiziki gelişmeler başlıkları altında sunacağım” dedi.

“TÜBİTAK ÖĞRENCİ PROJELERİNDE REKOR BAŞARI SAĞLANDI”

KÜ’nün 17 yaşında genç ve dinamik bir kurum olduğunu aktaran Rektör Topal; “27 bin 273 öğrenci, 944 akademik, 725 idari personeli, 15 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu 23 Uygulama-Araştırma merkezi, 4 etik kurul ve 17 koordinatörlüğü ile 17 kampüste eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Nitelikten taviz vermeyen anlayışla eğitim öğretimde çıtayı hep yukarı çıkardık; 4 yıllık dönemde 18’i lisansüstü (1 Tezsiz ve 13 Tezli Yüksek Lisans, 4 Doktora) olmak üzere toplam 40 yeni program açılmıştır. 3 kıta ve 51 farklı ülkeden 2068 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmaktadır. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 29.04, Öğretim üyesi başına düşen doktora öğrenci sayısı 0.66’dır. Eğitim-Araştırma Hastanesinin afiliasyon sürecini2020 yılında tamamladık; Tıp Fakültesinin akademik kadrosu bu dönemde güçlendirilmiş olup halen 58 öğretim üyemiz Eğitim-Araştırma hastanesinde hizmet etmektedir. Tıp Fakültesi Morfoloji binasını tamamlayıp hizmete açtık; Tıp öğrencilerimizin dışarıda değil, Kastamonu’da eğitim öğretim görmelerini sağladık. Yeni Fakülteler ve Uygulama-Araştırma merkezleri açtık; Fen edebiyat fakültesi Fen Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ise Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Diş Hekimliği Fakültesi yeni kurulmuştur. Bunun dışında 2’si ihtisas alanında 3 yeni Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Bölge çapında hizmet edecek Hayvan Hastanesini kurarak ruhsat aşamasına getirdik; Veterinerlik Fakültesinin akademik kadrosu güçlendirilerek, eğitim- öğretim ile araştırma geliştirme çalışmaları için laboratuvarlar hizmete alınmıştır. İletişim Fakültesinde profesyonel düzeyde radyo ve TV stüdyoları kurularak hizmete alınmıştır. Bilimsel faaliyetler hız kesmeden devam etmiş; Pandemiye rağmen 2019-2022 yılları arasında uluslararası kongre, sempozyum ve sergiler dahil çeşitli branşlarda 200’ün üzerinde bilimsel faaliyet gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde üniversitemizin Stratejik Planı yenilenmiş ve yeni hedefler belirlenmiştir. Bu dönemde, stratejik plan hedefleri titizlikle gerçekleştirilmeye başlanmıştır. TÜBİTAK öğrenci projelerinde rekor başarı sağlandı; Daha önce çift haneli rakamlara ulaşamamış üniversitemiz, TÜBİTAK 2209 A öğrenci projelerinde kabul edilen 99projesi ile Türkiye 6’ncısı olurken bir sonraki dönemde kabul edilen 170 projesi ile Türkiye 4’ncüsü olmuştur. Son olarak, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2242 - Üniversite Araştırma Proje Yarışmalarında G-Mex takımı öğrencilerimiz 511 proje arasında Eğitim Kategorisi'nde Türkiye 1’ncisi olmuştur ve ödülünü TEKNOFEST’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan almıştır. Bu aslında öğrencilerde oluşturmaya hedeflendiğimiz proje kültürünün ülke çapındaki bir yansıması. Sadece rakamlardan değil, nitelikli çalışmaların bu tür organizasyonlarla taktir edilerek, devletin en üst makamından ödülünün verilmiş olması bu bizim için hakikaten hem onurlu hem de öğrencilerimiz açısından teşvik edici güzel bir husus” dedi.

“5 YENİ DERGİ KURULARAK AKADEMİK DERGİ SAYISINI 13’E ÇIKARDIK”

Üniversitenin kurumsallaşma yönündeki çalışmaları hakkında konuşan Topal; “Stratejik plan hedeflerimizde yer alan Kurumsal Yönetim Sistemini ve Kurumsal Kimlik Kılavuzu plan dönemi bitmeden tamamlanmıştır. Kalite Koordinatörlüğünün kurulması, ÜBYS sistemine geçilmesi, Kurumsal Kimlik çalışmalarının tamamlanması, ilgili Hizmetiçi Eğitimlerin verilmesi, Dijital Dönüşüm çalışmaları, Sıfır Atık Belgelerinin alınması, Üniversitemiz bünyesinde Genç Ofisin açılması, İlk defa TSE kalite yönetim sistemi belgesinin alınması, MERLAB’ın kurumsallaşarak bölgesinin güçlü bir akredite laboratuvar olması 2019-2023 döneminde gerçekleşmiştir. Öğrencilerimize gerek öğrencilik gerekse mezuniyet sonrası hizmet vermek üzere Kariyer Merkezi ile Mezun Takip Sistemi devreye alınmıştır. Öğrencilerimizin hizmetlerden faydalanabilmeleri için Kampüs Kart uygulamasına geçilmiştir. Cep Kütüphanem uygulaması devreye girmiştir. Engelsiz kampüs kapsamında fiziki alt yapıyı iyileştirme çalışmalara devam etmektedir. 7/24 Güvenli Kampüs merkezi hizmete girmiştir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri, Çocuk Kütüphanesi; kamuya açık eğitimler, müsabakalar ve çeşitli organizasyonlar için hizmet vermektedir. Hem Üniversitemiz hem de lisans programlarımız ilk defa Kalite ve Akreditasyon belgelerini almış olup yaygınlaştırma çalışmaları hızla sürmektedir; Üniversitemizin kuruluş yılından 2019 yılına kadar akredite olan programı ve laboratuvarı yoktu. Bugün 2 program ve MERLAB akreditasyon belgesini almıştır. Yakında süreci tamamlanacak 2 programımız bulunmaktadır. 2023 yılında akreditasyon müracaatında bulunan 11 ve önümüzdeki süreçte akreditasyona müracaat hazırlığı yapan 8 program bulunmaktadır. 2022 yılı verilerine göre akademik, idari personel ve öğrenci memnuniyetinin yüzde 80 civarında olup, dış paydaş memnuniyet oranı ise yüzde 90’lara ulaşmıştır. Kurumsal akademik dergilerimizde çok önemli başarılar sağlanmıştır. Üniversitemiz bünyesinde 8 bilimsel dergi yayın hayatına devam ederken bunlardan TR dizin kategorisinde tarananların sayısı 2 idi. Bilimsel çalışmaları desteklemek için 5 yeni dergi kurularak akademik dergi sayısı 13’e çıkmıştır. Bu dönemde dergilerin kalitesini artırma adına yoğun çalışmalar neticesinde TR dizinde taranan dergi sayısı 5’e yükselmiş, daha önce hiç doçentlik alan indeksinde dergimiz bulunmazken bu dönemde 3 dergimiz doçentlik alan indeksinde yer almayı başarmıştır. Bir dergimiz ise Web of Science ESCI kategorisinde taranırken, ilk defa 2020 yılından itibaren Journal Citation Report kategorisinde indekslenerek Q4 sınıfında yer almış ve bu alanda Türkiye’deki 2 ormancılık dergisinden birisi olma başarısını sağlamıştır. Bu dergimizin SCI Expanded değerlendirme süreci ise devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“646 ADET PROJEYE İMZA ATARAK GÖRÜLMEMİŞ BİR BAŞARI YAKALADIK”

Araştırma ve geliştirme konularında bilgi veren Rektör Topal; “Üniversitemizin son 4 senede bilimsel çalışmalarında da gözle görülür ve sürekli bir artış sağlanmıştır. Web of Science göre 2019 yılında SCI, SSCI, AHCI yayın sayısı 293 iken bu sayı 2022 sonu itibarı ile 420 olmuştur. Yayın sayısında yüzde 43’lük bir artış sağlanmıştır. Yayın kalitesinin önemli göstergesi yayınlara yapılan atıflardır. 2019 yılında üniversitemiz adresli yayınlara yapılan atıf sayısı 2 bin 386 iken, 2022 yılında bu sayı 5 bin 755’e yükselerek oransal olarak yüzde 140’lık bir artış sağlanmıştır. Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı da 0.74’ten 0.89’a yükselirken öğretim üyesi başına düşen yıllık atıf sayısı ise 6.01’den 12.30’a yükselmiştir. SCOPUS verilerine göre ise uluslararası endekslerde taranan dergilerde yayınlanan üniversitemiz makale sayısı da artış göstermiştir. 2019-2022 yılları arasında makale sayısı 254’ten 436’ya yükselerek oransal olarak yüzde 72’lik bir artış gerçekleşmiştir. Bilimsel projelerde rekor sayılara ulaşılmıştır; Üniversitemiz yaklaşık 950 bin avroluk 5 Ulusal Ajans, AB ve Horizon 2020 projesi, çeşitli kategorilerde 54 adet TÜBİTAK projesi, 331 adet TÜBİTAK öğrenci projesi, 9 ormancılık ve tabiat turizmi ihtisas projesi, 229 BAP projesi, 18 kamu kurumları ile 4 yılda 60 milyon liralık 646 adet projeye imza atarak kuruluşundan bu yana görülmemiş bir başarı yakalamıştır. Sadece 2022-2023 yılında çeşitli kategorilerde TÜBİTAK tarafından Üniversitemiz adresli 30 proje desteklenmiştir. Patent çalışmalarında büyük atılım gerçekleşmiştir; Son 4 yılda 49 adet patent ve faydalı model başvurusu yapılmıştır. Teknoloji Transfer Ofisinin faaliyete geçmesi ile birlikte 2020 yılından itibaren patent, faydalı model ve tasarım çalışmalarına büyük önem verilmiştir. Patent Effect tarafından yayınlanan 2021 Türkiye’nin Patent Raporu'na göre, Üniversitemiz tüm üniversiteler arasında patent müracaatı sıralamasında 19’uncu sırada yer alırken, Bölgesel Kalkınma Odaklı 22 ihtisas üniversitesi arasında ilk sırada yer alarak büyük bir başarı elde etti. Üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar yapılan toplam 71 patent müracaatının 49’u son 4 yılda yapılmıştır. 2020-2023 yılları arasında Üniversitemiz hak sahipliğinde 16 adet endüstriyel tasarım başvurusu yapılmış olup geçmiş yılların toplamından 8 kat daha fazla müracaatta bulunulmuştur. 16 adet endüstriyel tasarımın 3 adedi tescil edilmiş olup, diğerlerinin süreçleri devam etmektedir. AR-GE çalışmalarında MERLAB Ülkemize hizmet eden bir laboratuvar haline gelmiştir; Merkezi araştırma laboratuvarı yoğun bir Akreditasyon çalışması neticesinde Türkak tarafından akredite olmuş ve 2023 yılında kapsam genişlemesi gerçekleştirmiştir. 2020 yılında MERLAB’ın Kastamonu Üniversitesi dışına verdiği test ve analiz hizmeti oranı yüzde 12 iken, 2022 yılında bu oran yüzde 53 olarak gerçekleşmiştir. Test ve analiz hizmeti verilen il sayısı 15 iken İstanbul, Ankara, Adana, Kastamonu ve Konya başta olmak üzere 50’yi aşmıştır. Batı Karadeniz’de hayvancılık sektörü için Patoloji Teşhis ve Analiz Hizmeti veren ilk ve tek Laboratuvar 2022 yılında Üniversitemize kazandırıldı. İhtisas sahasında Ahşap araştırma geliştirme ve inovasyon merkezini kurduk; İhtisaslaşma alanında sadece ilimize değil, bölgemize ve ülkemize hizmet edecek ve 1 bin 100 m2lik alanda kurulan merkezde çok çeşitli hizmetler verilecektir. İhtisaslaşma sahası ile ilgili Akıllı Ar-Ge Serası yapımına başlanmıştır. 3 adet 250 m2’lik sera ile makine parkurundan oluşacak akıllı serada yerel halka ekonomik değeri yüksek olan tıbbi aromatik ürünlerin uygulamalı yetiştiricilik eğitimleri verilecektir. Yakın zamanda yaşadığımız deprem afetiyle ortaya çıkan ahşap yapıların gündemimize gelmesi ve bu noktada analizleri Türkiye’de yapacak ikinci merkez olacak” diye konuştu.

“ULUSAL AJANSA 9 PROJE İLE MÜRACAAT EDİLMİŞTİR”

KÜ’nün uluslararası yerinden de bahseden Rektör Topal; “URAP’ın yaptığı Dünyanın en iyi üniversitelerin yer aldığı ilk 3 bin üniversite arasında geçmişte hiç girememiş olan üniversitemiz, 2020 yılından itibaren bu sıralamada yerini almayı başarmıştır. Listeye 2 bin 491’inci sıradan başarı göstererek giren üniversitemiz 2022 yılında 2 bin 439 sıraya kadar yükselme başarısını göstermiştir. Scimago dünya sıralamasında ise 2019 yılında 773 sırada iken 2022 yılında 706 sıraya yükselmiştir. Geçmiş yıllarda son 5 yıllık yayın toplamı 1000’in üzerine çıkmadığı için hiç THE sıralamasına giremeyen üniversitemiz, ilk defa son iki yılda THE raportör listesinde yer almıştır. Çevreci üniversitelerin sıralandığı Greenmetric sıralamasına ise ilk defa 543’üncü sırada giren üniversitemiz 2022 yılı sonunda 348’üncü sıraya yükselmiştir. Üniversitemiz son 4 yılda yaptığı önemli çalışmalar ve sağladığı başarılarla artık dünyanı saygın ranking kuruluşları tarafından yapılan sıralamalarda yer alma başarısı göstererek adını dünyanın en başarılı üniversitelerin yer aldığı sıralamaya yazdırmıştır. Bu dönemde 7 farklı ülke ile 19 protokol imzalanmış, yurt içinde ise 77 farklı kurum kuruluş ve STK ile işbirliği protokolü imzalanmış ve bu çerçevede çalışmalar gerçekleşmiştir. Erasmus programı kapsamında 2019-2022 yılları arasında 8 proje tamamlanmıştır. 2023 yılında Ulusal Ajansa çeşitli kategorilerde toplam bütçesi 1,5 milyon avro olan ve 9 proje ile müracaat edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“17 MİLYON TL İLE İHTİSAS PROJELERİNDE EN ÇOK BÜTÇEYİ ALAN ÜNİVERSİTE OLDUK”

Her bir fakülte ve bölüm ile özel olarak ilgilendiklerini aktaran Topal; “Ormancılık ve Tabiat Turizminde ihtisaslaşan üniversitemiz bu alanda farklı kurum, kuruluş ve STK’larla 28 protokole imza atmış ve 33 kurum ve kuruluşa da ihtisaslaşma alanında danışmanlık ve topluma katkı hizmeti vermiştir. Halen 9 ihtisas projesinin çalışmaları devam etmektedir. Üniversitemiz, 2023 yılı için 17 milyon TL ile ihtisas projelerinde en çok bütçeyi alan üniversite olmuştur. Nitekim geçtiğimiz aralık ayında Sayın YÖK Başkanımız ve ihtisaslaşan üniversitelerin üst yöneticilerin katıldığı bir toplantı üniversitemizde gerçekleşmişti. Gerçekleştirilmesi bir tesadüf değil, burası başarılı olduğu için burası tercih edilmişti. Gelen misafirlerimiz başta YÖK Başkanı olmak üzere yapılan çalışmaları bizzat inceleme fırsatı buldular. Vermiş oldukları olumlu dönüşlerle yaptığımız çalışmalara teşvik edici bir rol oynadılar. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Bize 17 milyon TL fon verildi ama biz aynı zamanda ihtisas sahasında 3 adet dış kaynaklı proje ile 450 bin avroluk dış kaynaklı fon sağladık. Bugüne kadar ihtisaslaşma çalışmaları ile ilgili 8 patent ve faydalı model ile 16 endüstriyel tasarım müracaatında bulunduk. İlimize ait 6 ürünün coğrafi işaret alması için destek sağladık. İlimizde ormancılık ve tabiat turizminde faaliyet gösteren kamu, özel sektör, STK, kooperatifler ve yerel halk olmak üzere 144 nitelikli iş gücü eğitim programı yaparak sayıları binlerle ifade edilen kişinin nitelikli iş gücü eğitimi almasını sağladık. TEKNOKENT’te ihtisaslaşma sahasında faaliyet gösteren 14 firmanın kurulması sağlanmıştır. Kastamonu Dijital turizmi rehberi, Tabiat turizmi değerlerinin belirlenmesi rotalaması ve haritalanması, MERLAB bal analizlerinde akredite oluşu, Tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilmesi, bakım ve üretimi için Akıllı Ar-Ge serası yapımı başlamıştır. İnşallah burada tıbbi aromatik bitkilerin üretilmesi ve topluma bunların değer olarak kazandırılması anlamında ciddi bir çalışma yürütülmektedir. İhtisaslaşma kapsamında çok sayıda çalıştay, seminer, sempozyum, bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilerek kamuoyunu sürekli bilgilendirdik” diye konuştu.

“PROJE DESTEK OFİSİ 4 YIL BOYUNCA 45 PROJEYE DESTEK SAĞLAMIŞTIR”

Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknokent’in hiç durmadan çalıştığının altını çizen Topal; “2019 yılında biz göreve geldiğimizde Teknokent durma noktasında, son 6 aylık uzatmasını kullanmaktaydı. Biz bu son 6 aylık sürede yetiştirerek Teknokent’in kurulmasını sağlamış olduk. Bu önemli bir başarıydı. Kastamonu Teknokent kuruluşundan bir yıl sonra tam doluluğa ulaştı ve Teknokent genişleme sahası 10 dönümden 110 dönüme çıkarıldı; Prefabrikle başlayıp yeni binasını tamamlayan Teknokent; bünyesinde 36 firma, 10 kuluçka firması, 14 akademisyen firması 23 ilk Teknokent firması yer almaktadır. 37 devam eden proje, 15 başarılı şekilde tamamlanan proje, 20 akademisyen işbirliği olan proje, firmalarda istihdam edilen 86 kişi ile faaliyetler devam etmektedir. Yazılımdan, iletişim ve bilgisayara, sağlıktan orman ürünlerine, imalattan gıda sektörüne, elektronikten, makine ve teçhizatı imalatına kadar geniş yelpazede firmalar faaliyet göstermektedir. Teknokent binası içinde 72 kişilik konferans salonu, 25 kişilik toplantı salonu, 62 kişilik eğitim salonu, 56 kişilik Fikir Fabrikası, 20 kişilik B2B salonu, 60 firmalık proje pazarı alanı, prefabrik Ar-Ge alanları ile şehrimize ve ülkemize hizmet etmektedir. Teknoloji transfer ofisi şirketleşerek faaliyetlerine başladı; Bünyesinde 7 modül ile faaliyetini sürdüren TTO’nun bünyesindeki iki yeni modül olan İnovatif Teknolojiler Ofisi ile Pazarlama Stratejileri Ofisi modülü sadece üniversitemizde yer almaktadır. Teknokent akademi ofisinde; akademisyenlere, girişimcilere, araştırmacılara ve öğrencilere uzman kişiler tarafından 58 eğitim verilmiştir. Bu eğitimlerden 386 kişiye faydalanılmıştır. Ayrıca toplamda 50 adet tanıtım bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Proje destek ofisi 4 yıl boyunca 45 projeye destek sağlamıştır. ÜSİM Ofisinde; Üniversite sanayi iş birliği çalışmaları 4 yıl boyunca pandemiye rağmen geniş katılımlı olarak sürmüştür. İlimizin sanayi ve ticaret kurum ve kuruluşlarından teşekkül eden ÜSİM heyeti ile 54 saha ziyareti gerçekleşmiş ve bu kapsamda 10 firma ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Sektöre 54 danışmanlık hizmeti verilmiştir. Patent destek Ofisinde; 2019-2023 yılları arasında 49 patent/faydalı model ile 16 tasarım müracaatında bulunuldu. 2021 yılında patent müracaatı sıralamasında 207 üniversite arasında 19’uncu sırada yer aldık. Kuluçka Merkezi’nde; yenilikçi ve teknoloji tabanlı fikirleri olan ancak projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyaç duyan akademisyen ve öğrencilere yönelik hizmetler ilk defa Girişim Vadisi markası altında 3 programda 110 eğitim verilmiş, 31 mentör-mentee eşlemesi yapılmıştır. Üniversitemiz önemli organizasyonlara ve önemli misafirlere ev sahipliği yaptı. 2022-2023 yılı akademik açılışını TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop teşrif etmişlerdir. 2022 yılı içinde ihtisas üniversiteleri toplantısına ev sahipliğini yaptığımız toplantıya YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyeleri ile birlikte 22 ihtisas üniversitesinin rektörleri, sorumlu rektör yardımcıları ve ilgililer katıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Akademik personel ve öğrencilerimizle bir araya gelerek TÜBİTAK projeleri ile ilgili sunum yaptılar. Batı Karadeniz Üniversiteler Birliğinin dönem toplantısı 2023 yılının ilk ayında üniversitemizde yapıldı” dedi.

FİZİKİ ÇALIŞMALAR

Fiziki gelişmeler hakkında da bilgi veren Topal; “Ayyıldız Spor ve Yaşam Merkezi tamamlanarak hizmete girmiştir. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası tamamlanarak eğitim -öğretim hizmeti vermeye başlamıştır. Kastamonu Teknokent binası yapılmıştır. İlahiyat Fakültesi binası ve içinde yer alan Senato salonu tamamlanarak hizmete girmiştir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası tamamlanmış, Kastamonu MYO’ya tahsis edilmiştir. Eski MYO binası yapısal performans nedeniyle yıkılarak, yeni inşaatına başlanmıştır. Yeni Veterinerlik Fakültesi binası inşaatı devam etmektedir. Hayvan hastanesinin yapımı tamamlanmıştır. Ahşap Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi binası yapılarak hizmet vermeye başlamıştır. İhalesi yapılan Akıllı AR-Ge serasının yapımı devam etmektedir. Lojmanlar tamamlanarak akademik ve idari personelin kullanımına sunulmuştur. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi binası içinde yeni laboratuvarlar kurularak hizmete açılmıştır. Eğitim Fakültesi kampüsündeki spor salonunun tadilatı yapılmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi binası içinde sanat ve müzik icra alanları oluşturulmuştur. Merkezi kütüphane içinde Sergi salonu, Çocuk Kütüphanesi, Baskı Merkezi yapılmıştır. Kampüs içinde istinat duvarı, yol ve kavşak yapımı, drenaj çalışmaları, çevre düzenlemeleri, çatı tadilatları, alt yapı ve peyzaj düzenlemeleri, otoparklar vb. çalışmalar yapılmıştır. Ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde, Türkiye haritası şeklinde bir alan OGM ile ağaçlandırılmıştır. Yine kampüs için bir piknik alanı tesis edilerek kullanıma açılmıştır” diye konuştu.

“KAMPÜSÜN SU İHTİYACINI 500 TONLUK DEPOYLA KARŞILAYACAĞIZ”

Üniversitenin büyük bir alana sahip olduğunu ve peyzaj çalışmalarında suya ihtiyaç duyduklarını aktaran Topal; “Kastamonu yağışın bol olduğu bir memleket ama kampüs alanı, toprağı itibarıyla suyu geçirmiyor, dolayısıyla peyzaj anlamında elverişli bir toprağı yok. Kampüsün belirli yerlerinde su arama çalışmalarımız oldu ama bulamadık. En son Alay Komutanlığı karşısında Özel İdare’nin uhdesinde bir kaynak bulduk ve Özel İdare bize orayı tahsis etti. Kendilerine çok müteşekkiriz. Bir ihale yaptık ve onun birlikte kampüsün muhtelif yerlerine boru döşemeyi ve kampüsün en üst noktasında depo kurmayı ve o depoya gelecek suyu da cazibeli şekilde vermeyi planladık. Turizm Fakültesi’nin hemen üst tarafına 500 tonluk bir depo yaptık. Gölköy’ün oradan da 2 buçuk kilometre boru hattı çekildi. Bu hattı şimdi kampüs içerisine yayıyoruz. Hiç yollara zarar vermeden bu hat döşemeyi yapıyoruz. Yolların altından yatay gergi sistemiyle borular geçirilmiş oldu. Bu ciddi maliyetli bir şey ama bu sayede hiçbir yolumuza zarar vermeden işlemlerimizi yapıyoruz. Böylece kampüsün su ihtiyacını karşılayacağız. Bu bizim önemli çünkü bir ağacı dikmek sorun değil ama bir ağacın 12 ay bakımını temin edebilmek için elemana ve suya ihtiyacınız var. Biz çok ağaç diktik ama ağaçlar kurudu. Kastamonu’da artık yağışlar düzensiz. Biz bu sulamaya bu yüzden çok ehemmiyet verdik. İnşallah yaza kadar burayı yetiştirip kullanır hale getireceğiz. Dolayısıyla kampüs alanın nitelikli bir planlamayla birlikte peyzaj görünümünü artırmak istiyoruz” diye konuştu.

“CAMİNİN TAMAMLANMASI ADINA SAMİMİ BİR TALEBİMİZ VAR”

Kampüs içinde yapımı devam eden camiye ilişkin de konuşan Topal; “Cami bizim için önemli. Hep beraber gayret edelim. Buraya merkezi bütçeden para aktarma şansımız mevzuat gereği yok. Dolayısıyla bağış yoluyla caminin yapımı gerçekleşiyor. Caminin tamamlanması adına ilimizin hayırseverlerinden, vatandaşlarından samimi bir talebimiz var. Şu an Cami Yaptırma Derneği ile birlikte öncelikli hedefimiz caminin üst kısmıyla yan cephelerini bitirmek. Bu şekilde binanın zarar görmesi engellenecek” dedi.

“BOZKURT MYO’YU İSTİNAT DUVARLARIYLA BİR SURUN İÇİNE ALDIK”

İlçelerdeki meslek yüksekokullarının birçoğunun sele maruz kaldığını anımsatan Topal; “Bozkurt MYO iki kere sele maruz kaldı. İlk selin ardından ihalesini gerçekleştirdik ama ikinci sel gerçekleşti ve tekrardan ihaleye çıkmak zorunda kaldık. Benzeri durumun önlenmesi amacıyla tabiri caizse binayı istinat duvarlarıyla bir surun içine aldık. Yarın bir gün DSİ’nin yaptığı istinat duvarlarını su aşsa bile bizim yaptığımız duvarları aşamayacak inşallah. İhsangazi MYO depreme elverişli değil. Belediye tarafından oraya yapılan prefabrik yapı da inşallah bu sene bize teslim edilecek. Teslim edilince öğrencilerimizi ve eğitim kadromuzu buraya aktararak. Eğitim öğretim faaliyetlerimizi burada devam ettireceğiz. Mevcut binanın da yıkımı ve yerine yeni binanın yapılması için de yetkililerle görüştük. İnşallah yatırım programına alınınca da İhsangazi MYO binamızı kendimiz yapacağız” diye konuştu.

“DAHA ALACAK ÇOK YOLUMUZ VAR”

Üniversitenin son 4 senede çok büyük bir yol aldığını vurgulayan Topal; “Ülkemizde yapılan patentler kapsamında Türkiye patent şampiyonları resmi kurumlarca belirleniyor. Tarım kategorisinde üniversitemiz top 10 üniversiteler içinde Türkiye 6’ncı oldu. Eklemeli imalat kategorisinde ise üniversitemiz Türkiye 3’üncüsü oldu. Birçok alanda çok güzel mesafeler kat ettik ama daha alacak çok yolumuz var. Bu alınacak yollar kapsamında ilinde bunu sahiplenmesi çok önemli” dedi.

“EĞİTİM ÖĞRETİM ALANINDA HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK”

Şehir merkezinde bulunan Eğitim Fakültesi Kampüsü’nün yıkılmasına ilişkin de konuşan Topal; “Bu Eğitim Fakültesi Kampüsü 1970 yılından itibaren Eğitim Fakültesi olarak kullanılan bir alan. Bu alanda malumunuz yıllarca Eğitim Fakültesi hizmet verdi ama 2011 yılında hazırlanmış olan bir deprem raporunun bilahare güncellenmesi neticesinde binanın boşaltılmasının ve yıkılmasının uygun olacağı bilim ve fen ışığında ortaya konulunca biz de tahliye yoluna gittik. Şu soru sorulabilir, ‘Burası ne olacak?’ burası inşallah eğitim öğretim alanında hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde ilk etapta 5 bin metrekarelik eğitim öğretim binasının 2023 yatırım programına dahil edilmesini zaten biz şubat ayında yapmıştık. Bunun yanı sıra bizim amacımız geçmişte eğitim fakültesi olarak kullanılan bu sahaya, ilinde ihtiyacı olan sosyal ve kültürel alanları içeren bir yapılanmaya gitmek… Bir taraftan eğitim öğretim amaçlı olacak, bir taraftan da şehrin ihtiyacı olan sosyal ve kültürel alanları içinde barındıran bir yapılaşma gerçekleştirilecek. Bu amaçla yetkililerle yaptığımız görüşme neticesinde 2-3 kademeli bir plan işlenmiş olacak. İlk olarak 5 bin metrekarelik eğitim öğretim amaçlı binanın planlanması ve inşaatına başlanması ve bilahare de bahsetmiş olduğum sosyal kültürel alanları içeren plana alınması ve bunu nihayete erdirilmesi. Haliyle burada bunun yıllara yayılı bir proje olduğu ortaya çıkmakta. İnşallah biz de bunu devam eden zaman içeresinde gerçekleştirmiş olacağız. Dolayısıyla ilimiz kapsamında bu alanın ne olacağı konusundaki tereddütleri başta gidermiştim, tekraren söylüyorum. İnşallah burası üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerine devam edecek. Ayrıca İnebolu MYO’nun kurulmuş olduğu arazi özelleştirme kapsamında bir alandı ve üniversiteye epey bir kira borcu çıkarılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun görüşüyle birlikte 117 dönümlük bir arazi üniversitenin mülkiyetine geçirilmiş oldu ” diye konuştu.

“BAŞVURUMU GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAPTIM”

Rektör Topal son olarak, 24 Mayıs 2019’da başladığı görev süresince gücü yettiğince üniversiteyi daha ileri getirmek için bir gayret içinde olduğunu vurgulayarak; “Bunda da büyük ölçüde çok şükür muvaffak olduk. Şu an itibarıyla yeni bir başvuru dönemi söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yeni bir atama yapılacak, ben de bu kapsamda başvurumu geçtiğimiz hafta yapmış oldum. Takdir elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın, inşallah üniversitemiz için, ilimiz için hayırlısı olur inşallah” diyerek sözlerini tamamladı.

Bakmadan Geçme