Kitle Fonlama Platformları'na işbirliği çağrısı

Kalkınma ajansları tarafında, bölgelerinde hızlı büyüme ve katma değer oluşturma potansiyeline sahip girişimlere yatırım yapılması amacıyla 'Kalkınma Ajansları ile Kitle Fonlama Platformları Arasında İş Birliği Çağrısı' ilan edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ülkemizde girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik politikalar üretmekte ve uygulamalara yön vermektedir. Bu çerçevede, kalkınma ajansları tarafından, bölgelerinde hızlı büyüme ve katma değer oluşturma potansiyeline sahip girişimlere yatırım yapılması amacıyla “Kalkınma Ajansları ile Kitle Fonlama Platformları Arasında İş Birliği Çağrısı” ilan edildi.

Çağrının hedefi, kitle fonlama platformlarıyla kurulacak iş birlikleri vesilesiyle, ülkemizde yüksek katma değer üreten, inovatif ve yenilikçi girişimlerin finansmana erişiminin artırılması ve böylece girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin güçlendirilmesi olarak açıklandı. İlgili ajanslarca bölgelerinde yer alan; hızlı büyüme, ihracat yapma, nitelikli istihdam sağlama ve ithal ikameci üretim yapma potansiyeli olan erken aşama girişimlere yatırım yapmak üzere kitle fonlama platformları ile iş birlikleri geliştirilmesi öncelikli olarak görülüyor.

Çağrı kapsamında başvuru yapmak isteyen kitle fonlama platformları için son tarih 30 Haziran 2023 olarak belirlendi. Başvurular için Başvuru Rehberinde yer alan “Başvuru Formu”nun kitle fonlama platformlarınca doldurularak posta ile aşağıda açık adresi yer alan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne ve elektronik posta ile [email protected] adresine iletilmesi gerekiyor.

Bakmadan Geçme