KOSGEB, 2 Farklı Çağrı İle Destek Sağlayacak

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla KOSGEB, Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında 2 farklı çağrı ile destek sağlayacaktır.

KOSGEB, 2 Farklı Çağrı İle Destek Sağlayacak
TAKİP ET Google News ile Takip Et

KOSGEB tarafından yürütülecek olan Yeşil Sanayi Destek Programı ile 250 milyon dolarlık bütçe küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanımına sunulacaktır.

Destek programlarına NACE REV 2 sınıflamasına göre; “İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C); Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G), motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı, toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç), perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç); Bilgi ve iletişim (Kısım J), programcılık ve yayıncılık faaliyetleri, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri; mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M), idare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri, mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri, reklamcılık ve piyasa araştırması, diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler; Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S), bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı, diğer hizmet faaliyetleri” sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecek.

Diğer Başvuru Koşulları

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, İşletme Beyanının onaylı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır. Diğer başvuru koşulları ise; “Başvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir. İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre 2orta riskli’, ‘az riskli’, ‘iyi’ veya ‘çok iyi’ gruplandırmalarından birinde yer almalıdır. İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır. Başvuracak tüm i işletmelerin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır. İşletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) / eşdeğer kilowatt saat (kWh) veya bu değerlerin üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru yaptığı ay dikkate alınmaz” şeklinde sıralandı.

Son Gün 30 Kasım 2024

Proje süresi en az 8 ay, en fazla 12 aydır. Proje başvurusu 30 Kasım 2024 tarihinde son bulacak. “2023-01 Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı” ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler önceliklendirilecektir. Proje bütçesi en az bir milyon en fazla 14 milyon TL’dir (Geri Ödemeli). Destek oranı yüzde 60’dır.

“2023-2 Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı” ile Bu çağrı ile; yeşil teknolojileri benimseme, karbonsuzlaştırma, kaynak verimliliğini artırma, atık üretimini azaltma, suyun korunması ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini uygulamaya yönelik projeler önceliklendirilecektir. Proje bütçesi en az bir milyon en fazla 4 milyon TL’dir (Geri Ödemeli). Destek oranı yüzde 70’dir. 

Özel Haber

Bakmadan Geçme