Koyun varlığını artıran projede 3'üncü etap

'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi' Kastamonu Valiliği ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş arasında imzalanan protokol kapsamında 3'üncü Etap başvuruları başlayacaktır.

Kastamonu'da koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren yetiştiricilerin, sürülerinin büyütülmesini amaçlayan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi” Kastamonu Valiliğimiz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş arasında imzalanan protokol kapsamında 3’üncü Etap başvuruları başlayacaktır.

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesine başvuru yapmak isteyen yetiştiricilerin, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 15 Eylül 2023 ile 15 Ekim 2023 tarihi arasında şahsen müracaat etmesi gerekiyor. 

BAŞVURU SAHİBİNDE ARANILACAK ŞARTLAR

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başvuru sahibinde aranılacak şartlar; “Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması. Protokol tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması. Projede yer alacak yetiştiriciler, Kastamonu merkez, ilçe ve köylerinde ikamet ediyor olmalıdır. Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve damızlık küçükbaş hayvan ve yeni doğacak yavruları barındırma kapasiteli barınağa sahip olması. Faaliyet gösterdiği bölgede bulunan meradan/otlaktan başvuru tarihi itibariyle ve proje süresince yaralanıyor/yararlanacak olması. Yıllık kaba yem ihtiyacının asgari yüzde 50'sini yetiştirme imkânına sahip, buna uygun tarlasının bulunması ve/veya kiralanması. Proje kapsamında alacağı hayvanlarla birlikte, belirlenen ırklara sahip dişi küçükbaş hayvan varlığını asgari 100 (yüz) başa ulaştırmalı ve Proje kapsamında kullanacağı yatırım kredisinin devamı boyunca proje kapsamındaki ırklara sahip dişi hayvan varlığını 100 başın altına indirmemelidir. ‘Köyümde yaşamak için bir Sürü Nedenim Var' projesinde daha önceki müracaatları onaylanmış üreticilerden kredisini kullanmamış olmaması” şeklinde sıralandı.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Başvuru esnasında istenilen belgeler hakkında da bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü; “Köyümde yaşamak için bir Sürü Nedenim Var Projesi Müracaat Formu, varsa Tarım ve Hayvancılıkla ilgili mesleki eğitim veren ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarından mezun olduğuna dair diploma sureti, varsa küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konularında almış olduğu kurs bitirme belgesi, Taahhütname (Sözleşme imzalama aşamasında verilecektir), Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ve gazi ise; onaylı belge, proje kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kiralanan, barınak/mera/otlak/yem bitkisi üretim alanları ile ilgili olarak yapılan, en az yedi yıllık kredi vadesi ile uyumlu kira sözleşmesi. (100 Koyun için yıl içerisinde entansif yetiştiricilikte gerekli olan kaliteli kaba yem ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşılanması amacıyla ekilmesi gereken sulu/kuru tarım arazi alanı, İl Proje Değerlendirme komisyonunca karara bağlanacaktır.) Başvuru tarihi itibariyle işletmede bulunan 6 ay ve üzeri dişi hayvan sayısı (HBS, TÜRKVET kaydı), Sabıka Kaydı (E-Devlet üzerinden son 30 güne ait alınan belgeler geçerlidir.), ikametgâh belgesi, işletme tescil belgesi, Çiftçi Kayıt Belgesi ve kimlik fotokopisi” ifadelerini kullandı.

kastamonugundemgazetesi.com

Bakmadan Geçme