KÜ, Personel Alacak

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) 31 öğretim elemanı alacak. 

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince 31 öğretim elemanı alacak. 

31 Ocak 2024’te sona erecek başvurular neticesinde ön değerlendirme ilanı 9 Şubat’ta, giriş sınavı 14 Şubat’ta ve nihai değerlendirme 21 Şubat’ta yapılacak. Sonuçlar https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ internet sitesinden yayınlanacak. 

Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) adaylarının Kastamonu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi adaylarının ise ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekiyor. 

Genel Ve Özel Şartlar

İlana ilişkin genel ve özel şartlar; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır. Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01/01/1989 tarihi ve sonrasında doğanlar) olmak. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme safhasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir; Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır” şeklinde sıralandı. 

Müracaatlarda Talep Edilen Evrak

Öğretim görevlisi kadroları için talep edilen evraklar; “KYS-FRM-262 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Müracaat Formu(1), KYS-FRM-263 Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Müracaat Formu(1), Özgeçmiş, Lisans ve Lisansüstü Mezun Belgeleri (*), Lisans Transkripti (*), Tecrübe Belgesi (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm belgesi, çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı tecrübe belgesi veya kamu personeli için tasdik edilmiş hizmet dökümü), son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf (Fotoğrafın biri Müracaat Formu’na yapıştırılacaktır.) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. Araştırma Görevlisi Kadroları İçin;  KYS-FRM-264 Araştırma Görevlisi Müracaat Formu(1) Özgeçmiş, Lisans Mezun Belgesi (*), Lisans Transkript Belgesi (*), Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (*), Doktora Öğrenci Belgesi (İlanda doktora yapıyor olmak şartı olan kadrolar için) (*), Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır” şeklinde belirtildi. 

Diğer Açıklamalar Ve Hususlar

Diğer açıklamalar ve hususlar ise; “Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık, salgın vb. diğer sebepler) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz. Yasal mazeretlere sahip adaylar başvurularına enstitüden alacakları belgeyi eklemelidir. Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın ‘Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler’ kısmında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.  Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. Muafiyet;  doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7’nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/belgeler/akademik-belgeler adresinden ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı ile İlgili Belgeler’ başlığı altından temin edilebilir” şeklinde sıralandı. 
 

Bakmadan Geçme