KÜ, Tübitak 2209-A'da 195 Projesi İle 8'inci Sırada

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) TÜBİTAK 2209-A'da 195 Projesi ile TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023/2. dönem bilimsel değerlendirme sonuçlarına göre 195 yenilikçi proje ile 198 üniversite arasında 8'inci sırada yer aldı.

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans ve ön lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023/2. dönem bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. 

Değerlendirme sonucunda Kastamonu Üniversitesi’nin toplamda 195 farklı 2209-A projesi destek almaya hak kazandı. Kastamonu Üniversitesi’nde; Eğı̇tı̇m Fakültesi’nde 15, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde 30, İktı̇sadı̇ ve İdarı̇ Bı̇lı̇mler Fakültesi’nde 3, İlahı̇yat Fakültesi’nde11, Mühendı̇slı̇k ve Mimarlık Fakültesi’nde 27, Orman Fakültesi’nde 22, Spor Bilimleri Fakültesi’nde 9, Sağlık Bı̇lı̇mlerı̇ Fakültesi’nde 16, Turizm Fakültesi’nde 1, Veteriner Fakültesi’nde 20,Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde 4,Fen Fakültesinde 3,Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda 1,  Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu’nda 2, Araç̧ Rafet Vergı̇lı̇ Meslek Yüksekokulu’nda 7, Bozkurt Meslek Yüksekokulu’nda 4, Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu’nda 4, , Daday Nafı̇ ve Ümı̇t Çeri̇ Meslek Yüksekokulu’nda 2, Devrekâni̇ Türkiye Odalar ve Borsalar Bı̇rlı̇ğı̇ Meslek Yüksekokulu’nda 2, İnebolu Meslek Yüksekokulu’nda 2 Tosya Meslek Yüksekokulu’nda 3, Taşköprü Meslek Yüksekokulu’nda 5 İhsangazi Meslek Yüksekokulu’nda 1 ve Kastamonu Meslek Yüksekokulu’ndan 1 olmak üzere TÜBİTAK’tan 195 proje destek almaya hak kazandı. Kastamonu Üniversitesi Türkiye genelinde ise 8’inci sırada yer almayı başardı. 

KÜ, Tübitak 2209-A'da 195 Projesi İle 8'inci Sırada

AR-Ge Projelerinin Sayısı İki Kat Arttı 

Kastamonu Üniversitesi’nin 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023/1 başvurularında 93 projenin kabul edildiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, 2023/2 başvurularında 195 yenilikçi proje ile üniversiteler sıralamasında 8’inci sırada olduğunu ve Kastamonu Üniversitesi’nin başarı oranını iki katına çıkardığını vurguladı.

Rektör Topal ayrıca Ar-Ge ve proje kültürünü yaygınlaştırma çabalarının meyvesini vermeye başladığını hemen hemen her akademik birimin en az bir projesinin kabul edildiğinin altını çizdi. Kastamonu Üniversitesi'nin, öğrencilere hem teorik bilgiyi hem de uygulanabilir, sürdürülebilir AR-GE projeleri üretme becerisini kazandırmayı hedeflediklerini belirten Rektör Topal, bu yaklaşımın bölgesel ve ulusal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, 2023 yılı ikinci dönem başvurularında 195 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi ve bu projelerin sayısındaki iki kat artışın üniversite akademisyenlerinin ve öğrencilerinin başarısını yansıttığını belirtti. 

Danışman hocalar ve öğrencilere başarılar dileyen Rektör Topal ayrıca, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerine Kastamonu Üniversitesi’ne verdikleri destekler için teşekkürlerini iletti.
 

Bakmadan Geçme