KÜ'ye akademik personel alınacak

Resmi Gazete'de Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörlüğü'nün akademik personel alım ilanı yayımlandı.

Toplam 55 akademik personel alımı için 8 Eylül itibariyle başlayan başvuruların 22 Eylül’de sona ereceği ifade edildi. Alımı yapılacak toplam 55 akademik personel kadrosunun 22’si Tıp Fakültesi’ne alınacak. 

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; alım için genel, özel şartlar ve müracaatlarda talep edilen evraklar; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır. Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir. Gereken evraklar; KYS-FRM-056 Öğretim Üyesi Müracaat Dilekçesi, özgeçmiş (YÖKSİS formatında), son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, Adli Sicil Belgesi, açıktan veya yeniden atanacaklar için Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporunu atanmadan önce ilgili birime teslim edeceklerdir. (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar raporda yer almalıdır.) Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Mezun Belgeleri, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, KYS-FRM-043 Doktor Öğretim Üyesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu, KYS-FRM-267-278 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu, bilimsel çalışma dosyası ve taşınabilir bellek/CD’ler (teslim edilecek dosya ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD adedi: Profesör kadrosu için 1 adet dosya ve 6 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 1 adet dosya ve 4 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD.), Taşınabilir (Flash) Bellek/CD İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Belgesi ile belgede belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora mezun belgeleri, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) olması gerekmektedir. Hitap Hizmet Dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir.) Tecrübe Belgesi (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için), sertifika (İlanda sertifika şartı olan kadrolar için), Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah), üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır” şeklinde sıralandı. 

DİĞER AÇIKLAMALAR VE HUSUSLAR

Resmi Gazete’deki diğer açıklamalar ve hususlar ise; “2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Profesör kadrosuna müracaat eden adaylar daimi süreli çalıştırılacaktır. Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın ‘Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler’ kısmında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/mevzuat/yoenergeler adresinden ‘Yönergeler’ başlığı altından temin edilebilir. https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/belgeler/akademik-belgeler adresinden ‘Öğretim Üyesi ile İlgili Belgeler’ başlığı altından temin edilebilir” şeklinde ifade edildi.

kastamonugundemgazetesi.com

Bakmadan Geçme