Kurban Bayramı Öncesi Veterinerlerden Kritik Uyarılar

Veteriner Hekimler Odası (VHO) Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla dikkat edilmesi gerekli hususlara değinerek bilgilendirmede bulundu.

Veteriner Hekimler Odası (VHO) Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı açıklamasında; “Yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Olarak Vatandaşlarımızın kurban vazifesini sağlıklı bir şekilde yerine getirerek, dini vecibelerini ifa etmenin huzurunu yaşamaları için; Kurbanlık alınması sırasında, kurbanın kesimi esnasında, etlerin muhafazasında ve kurban atıklarının bertaraf edilmesinde, halk sağlığı açısından dikkat edilmesi gerekli hususları paylaşmak istiyoruz. Kurban Bayramı’nda, kesilen hayvan sayıları kesin rakam olarak bilinememekle birlikte, yaklaşık olarak bir milyon 300 bin büyükbaş ve 2 milyon 500 bin küçükbaş hayvanın nakli ve kesimi yapılmaktadır. Bu miktar, ülkemizde yıllık olarak kesilen hayvan miktarının yüzde 25-30’una tekabül etmektedir. Bu kadar sayıda hayvanın kısa sürede nakledilmesi ve kesilmesi, gerekli tedbirler alınmadığı ve gerekli alt yapı oluşturulmadığı takdirde, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre ile ilgili önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu konuda, kurban kesenlere de önemli görevler düşmektedir” dedi.

‘Belediyeler Yeterli Sayıda Veteriner Hekim İstihdam Etmelidir’

İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61’inin hayvan kökenli olduğuna dikkat çeken Maşalacı, “Bunun yanında, insan sağlığı açısından gıdaların ortaya koyduğu riskin de yüzde 90’ı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, hayvan ve hayvansal ürünlerden gelebilecek bu tehlikelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması açısından, kesilen hayvanın sağlıklı olması ve veteriner hekim muayenesi önemlidir. Veteriner hekim kontrolü dışında yetiştirilen, sevki yapılan, satışa sunulan ve kesilen hayvanlar, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının yayılma riskini arttırmakta ve bu hayvanlardan elde edilen etler insan sağlığı açısından önemli riskler oluşturmaktadır. Kurbanlık hayvan satışlarının büyük çoğunluğu, hayvan pazarları veya kurbanlık satış yerlerinde yapılmaktadır. Bu yerlerde yapılacak etkili veteriner hekim denetimleri, hayvan sağlığı ve halk sağlığı açısından riskleri önemli ölçüde bertaraf edecektir. Buralar belediyelerin kontrollünde bulunmaktadır. Ancak; Belediyelerde, bu ihtiyaca cevap verecek yeterli sayıda veteriner hekim istihdam edilmemektedir. Bu nedenle de istenilen düzeyde kontrol ve denetim yapılamamaktadır. Belediyeler bu asli görevlerini yerine getirebilmeleri için yeterli sayıda veteriner hekim istihdam etmelidir. Kurbanla ilgili faaliyetlerin bir kısmı, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili yasalarda kapsam dışı bırakılmıştır. Bu nedenle; kurban kesecek ve kurban eti tüketecek kişilerin; Kurbanlıkların seçimi, kesimi ve kesim sonrasında insan ve hayvan sağlığı açısından dikkat etmeleri gereken hususları, çevrenin kirletilmemesi ve hayvan refahı konularında alınması gereken tedbirler ve etlerin muhafazası ile ilgili bilgi sahibi olmaları gerekir. Son yıllarda iyi bir kamuoyu oluşmasına ve olumlu gelişmeler yaşanmasına karşılık, kurban kesim şartları, hayvan refahı, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından hala önemli riskler yaşanmaktadır” ifadelerini kullandı. 

Veteriner Hekimler Odası’nın Önerileri

Bu yıl alınacak tedbirler çerçevesinde Kastamonu Veteriner Hekimler Odası olarak önerilerini sıralayan Maşalacı; “Kurbanlık tedarikinde, nakillerinde, satış ve kesim yerlerinde hayvan sağlığı, hayvan refahı, veteriner halk ve çevre sağlığı açısından bir aksaklık yaşanmaması için, çalışmalar İl Pandemi Komisyonu ile Kurban Hizmetleri Komisyonu’nun iş birliği içinde yürütülmeli, bu komisyonlarda mutlak suretle il ve bölge veteriner hekimleri odası temsilcileri yer almalı ve kurban hazırlık süreci hızla sonuçlandırılmalı. Kurban satış, kesim ve parçalama yerlerinde veteriner hekim odalarıyla iş birliği içinde serbest veteriner hekimlerden yararlanarak, yeterli sayıda veteriner hekim istihdamıyla etkin denetime imkan sağlayacak altyapı oluşturulmalı. İller arasında hayvan nakilleri yapacak kişiler, gidiş ve dönüşlerde sağlık kontrolünden geçmeli. Nakilde hayvan refahına dikkat edilerek, nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonları yapılmalı. Hayvan satış yerleriyle pazarlar sıkı kontrol altına alınmalı. Hayvan pazarlarına mevcut kapasitelerinin azami yarısı kadar kullanım zorunluluğu tanınarak farklı sürüler arasında boş alanlar bırakılmalı ve kapalı padok sistemi kurulmalı. Kesim hizmetleri kapsamında mevcut işletme onay belgesine sahip kesimhaneler ve mobil hayvan kesim üniteleri yer ve sayı olarak yeterli hale getirilmeli ve bu süreçte kamu ve özel sektöre ait tesislerin tamamının hizmet vermesi sağlanmalı.  Kesimde görev alan kasap ve yardımcı personelin öncesinde sağlık kontrolleri yapılmalı, söz konusu personelin görevli olduğu alanı terk etmesinin önüne geçilerek vatandaş mağduriyeti giderilmeli. Kesimhanede görev alacak kasap ve yardımcı personelin tulum, önlük, çizme, bone, maske ve eldiven kullanmalı. Kurbanlık hayvan kesimlerinde yığılma ve kargaşa yaşanmaması için tüm kesimhanelerin Kurban Bayramı’nın 1, 2 ve 3. günü vardiyalı ve randevulu çalışması sağlanmalıdır” diye konuştu. 

‘Veteriner Sağlık Raporunun Olmasına Dikkat Etmeliyiz’

Bilgilendirmelerine devam eden Maşalacı; “Kurbanlık hayvanların satın alınacağı yerler; kurbanlık hayvanlar, hayvan pazarları, hayvan borsaları veya Kurban Hizmetleri Komisyonu’nca belirlenen kurbanlık satış yerlerinden veya doğrudan hayvancılık işletmesinden alınmalıdır. Buraların dışındaki yerlerden kurban alınmamalıdır. Aranacak belgeler büyükbaş hayvanlarda; hayvanın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında kayıtlı olduğunu gösteren, kulak küpelerinin olmasına. Veteriner hekim tarafından muayene edilerek sevk edildiğini gösteren, veteriner sağlık raporu ve hayvanların pasaportlarının olmasına. Küçükbaş hayvanlarda; kulak küpelerinin ve veteriner sağlık raporunun olmasına dikkat etmeliyiz” dedi. 

Kurbanlık Hayvanın Seçimi

Maşalacı, kurbanlık hayvanın seçimi ile ilgili olarak ise; “Hayvanın besi durumu (kondüsyonu) iyi olmalı. Gebe olmamalı. Yeni doğum yapmış olmamalı. Büyükbaş hayvanlar 2 yaşından küçük olmamalı. Hastalık belirtisi sayılan; yüksek ateşi olmamalı. Tüyleri karışık ve mat olmamalı. Bakışları ve dış görünümü cansız olmamalı. Pis kokulu ishal ve burun akıntısı olmamalı. Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı. Vücudun çeşitli yerlerinde şişlikler olmamalıdır” şeklinde bilgi verdi.

Kurbanlıkların Kesimi

Kurbanlıkların kesimine de değinen Maşalacı; “Kurbanlık hayvanların kesimleri için öncelikli tercihimiz, veteriner hekim kontrolü yapılan ve hijyen şartları çok daha iyi olan, Bakanlıktan ruhsat almış mezbaha ve kombinalar veya geçici kesim yerleri olarak düzenlenen yerler olmalıdır. Kesim yapılacak yerler temiz ve serin olmalı ve buralarda bol miktarda su bulunmalıdır. Kesim işlemi, mümkün olduğunca hayvanlar askıya alınarak yapılmalıdır. Böylece kesme ve yüzme işleminin daha temiz ve sağlıklı bir şekilde yapılması yanında kanın akması da daha iyi sağlanacaktır. Kesimde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar; kesim yeri temiz olmalı ve akan su bulunmalıdır. Kesim yapan kişinin sağlıklı ve temiz olması gerekir. Elinde kesik veya yara varsa hijyenik eldiven kullanmalıdır. Bıçaklar sık sık temizlenmelidir. Hastalıklı doku ve organların kesimi sırasında kirlenen bıçaklar dezenfekte edilmelidir. Hayvan tutulup yatırılırken veya askıya alınırken işkence-eziyet edilmemelidir. Kesim mümkünse askıya alarak yapılmalıdır. İç organlar yüzme işini takiben en kısa sürede çıkarılmalıdır. Yutak boşaltılmalı, mide-bağırsak, safra ve idrar kesesi ve üreme organları çıkarılmalı, memeler karkastan uzaklaştırılmalıdır. Kesim sırasında kan, bağırsak içeriği gibi maddelerle çevrenin kirlenmesi engellenmelidir. Tüketilecek sakatatlar temiz bir şekilde çıkarılmalıdır. Kurban atıkları çöp varillerine ve gelişi güzel çevreye atılmamalı, kanalizasyon kanallarına dökülmemelidir. Çevre temizliği ve halk sağlığı açısından bu tür atıklar sokak hayvanlarının erişemeyeceği şekilde derin çukurlara gömülmelidir” ifadelerini kullandı.

Kurban Etlerinin Muhafazası

Kurban etlerinin muhafazası hakkında da bilgi veren Maşalacı; “Et ve et ürünleri bakterilerin çoğalmaları için son derece uygun bir ortam niteliğindedir. Uygun koşullarda bir bakteri 12 saatte 16 milyara ulaşabilmektedir. Bu durum hafif bir bakteri yüküne sahip bir etin iyi muhafaza edilmediği takdirde bir gece sonra insan sağlığı açısından ne derece büyük bir tehlikeye dönüşebileceği konusunda fikir vermektedir. Kurban etleri, parçalar halinde temiz kaplara konulmalı ve önce güneş görmeyen serin bir yerde 5-6 saati geçmeyecek şekilde bekletilerek etin sıcaklığının düşmesi sağlandıktan sonra buzdolabına kaldırılmalıdır. Kurbanlık etler henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste konulursa, buzdolabı ısısı etin iç kısımlarını soğutmaya yetmez. Bu nedenle etin hava almayan kısımlarında çok kısa sürede (2. gün) bozulma ve kokuşma hatta yeşillenme görülür. Böyle kısımlar kesinlikle tüketilmemeli atılmalıdır. Kurbanlık etin dayanma süresi, kesim kalitesi ve et parçasının büyüklüğüne göre değişmekle beraber normal buzdolabı koşullarında 5 veya 6 gündür. Bu süre kıymada genellikle 3 gündür. Eğer daha uzun süreli muhafaza düşünülüyorsa etler derin dondurucuda -18 derecede muhafaza edilmelidir” dedi.

‘Deri ve Bağırsakların,  Düzgün Bir Şekilde Muhafazaları Sağlanmalıdır’

Maşalacı son olarak; “Diğer önemli bir husus da; ülke olarak önemli bir miktarda döviz ödeyerek deri ve bağırsak ithali yaptığımız halde, kurban derilerinin gerektiği şekilde muhafaza edilmemesi, bağırsakların toplanmaması nedeniyle bu tür yan ürünlerin tam anlamıyla değerlendirilememesi sonucu önemli ölçüde ekonomik kayıplar yaşanmaktadır. Bu nedenle, deri ve bağırsakların, toplama ekipleri gelene kadar tuzlanarak, düzgün bir şekilde muhafazaları sağlanmalıdır.  Kastamonu Veteriner Hekimler Odası tarafından, Kurban Bayramı sürecinde kesilen kurbanlıkların etlerinde şüpheli durumlar karşısında Veteriner Hekim Tarık Şanal 0 542 4490242, Veteriner Hekim Feridun Gügük 0 542 400 99 37, Veteriner Hekim Mesut Musaoğlu 0 541 4632800 nöbetçi veteriner hekim olarak görevlendirilmiştir. Türk milleti ebediyete kadar son yurdunda; bağımsız, onurlu ve milli değerlerine sahip çıkarak bayramlarını karşılayacak ve ayrılma çetelesi tutanlara asla fırsat vermeyecektir. Birbirimize gösterdiğimiz sevgiler, karşılıklı olarak sunduğumuz ikramlar, şuurla destek verdiğimiz kardeşlik bağları hiçbir kötü emelin ve habis niyetin başını kaldırmasına müsaade etmeyecektir. Türk milleti sağlam ve emin adımlarla varlığını ve bütünlüğünü koruyacak yüksek erdem ve iradeyi tıpkı bayram coşkusunda olduğu gibi sonsuza kadar gösterecektir. Bu duygu ve düşüncelerle vatanımızın her köşesindeki aziz vatandaşlarımın ve Türk-İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tüm içtenliğimle tebrik ediyor, nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan diliyorum” dedi. 

Bakmadan Geçme