Liseli Öğrenciler Panel Düzenledi

Liselerde Bilim Uygulamaları Programı kapsamında Kastamonu Fen Lisesi, Taşköprü Fen Lisesi ve Tosya Fen Lisesi iş birliğinde Kastamonu Fen Lisesi Konferans Salonu'nda 'Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama' Paneli gerçekleştirildi.

Liselerde Bilim Uygulamaları Programı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı fen liseleri ve merkezi sınavla öğrenci alan Anadolu liselerindeki öğrencilerde; bilimsel toplantılar yoluyla bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk, politika vb. alanlarda farkındalığın oluşturulması ve bilimsel düşünme, araştırma yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme, sunum yapma gibi akademik alanlara yönelik çalışmalara altyapı oluşturabilecek becerilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu amaca yönelik olarak öğrencilere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması için Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı fen liseleri ve merkezi sınavla öğrenci alan Anadolu liselerinde "Liselerde Bilim Uygulamaları Programı" 2023/2024 eğitim öğretim yılında hayata geçirildi. Eğitim ortamlarında bilimsel toplantıların öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi esasına bağlı olarak planlanan program; yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin iş birliğinde yürütülüyor.

Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama Paneli ile İstiklal Yolu Paneli Düzenlendi

Liselerde Bilim Uygulamaları Programı kapsamında Kastamonu Fen Lisesi, Taşköprü Fen Lisesi ve Tosya Fen Lisesi iş birliğinde Kastamonu Fen Lisesi Konferans Salonu’nda "Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama" Paneli gerçekleştirildi. Panel, Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Canan Kaş başkanlığında yapıldı. 

Aynı zamanda Liselerde Bilim Uygulamaları Programı kapsamında İnebolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ve Kastamonu Abdurrahmanpaşa Anadolu Lisesi iş birliğinde Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu’nda "İstiklal Yolu" Paneli gerçekleştirildi. Panel, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Panellere Şube Müdürü Adem Türkmenoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı. İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Gümüş panellerle ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin bilimsel toplantılar düzenlemesi ve uygulamalı bilim çalışmaları yapması amaçlanan program kapsamında öğrencilerimizin farkındalık düzeylerini artırarak girişimci, yenilikçi, dil becerisi yüksek, sorun çözebilen, sistematik düşünebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven sahibi, fikirlerini her ortamda ifade edebilen mutlu bireyler olarak yetişmesine imkân ve ortam sağlamaktadır. Katkılarından dolayı öğretim üyelerine ve katılımcı okulların yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederiz” dedi.

Katılım belgelerinin verilmesinin ardından paneller sona erdi. 

Özel Haber

Bakmadan Geçme