Milli Eğitim'den tarım lisesi cevabı

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, bazı basın yayın organlarında yer alan Kastamonu'da tematik tarım lisesi ihtiyacı olduğuna dair çıkan haberlere ilişkin olarak açıklama yapıldı.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, bazı basın yayın organlarında yer alan Kastamonu'da tematik tarım lisesi ihtiyacı olduğuna dair çıkan haberlere ilişkin olarak açıklama yapıldı.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Milli Eğitim Bakanlığının ‘Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması’ konulu 2014/8 tarihli genelgesiyle mesleki ve teknik eğitim ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu Erkek Teknik öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı birimleri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü adi altında yapılandırılmıştır. Daha önce farklı birimlere bağlı iken halen Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 22 okul türünün öğrenim süreleri ile mezunlarının hak ve yetkilerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın ‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ ile ‘Çok Programlı Anadolu Lisesi’ adı altında yeniden yapılandırılmıştır. İlgili genelge ile daha önce kız meslek, endüstri meslek, sağlık meslek, ticaret meslek lisesi vb. okul türü yapısı değiştirilerek, okul alanları ‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ veya ‘Çok Programlı Anadolu Lisesi’ bünyesine alınmıştır. Tarımla ilgili tematik liselerin bünyesinde bulunan ‘Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı’ ilimizde 2016 yılında Ağlı Kazım Erdem Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde, 2018 yılında Devrekani Şehit Teğmen Cemal Tepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde açılmış olup halen eğitim-öğretime devam edilmektedir. Tarımla ilgili tematik liselerin bünyesinde yer alan ve açılabilmesi için zirai uygulamaların yapılabileceği sulanabilir- ekilebilir arazi koşulu sağlanan ‘Tarım Alanı’ ise 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci almak üzere 24 Mart 2023 tarihi itibarıyla Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılmıştır. Tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacı doğrultusunda ülkemizde ister alan olarak okul bünyesinde olsun, ister münhasır okul olsun her iki durumda da ‘Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı’ ile ‘Tarım Alanında’ Bakanlığımızca hazırlanan ayni öğretim programı uygulanmaktadır” ifadelerine yer verildi. 

Bakmadan Geçme