Öğrenciler Daday Fidanlık Şefliğinde Teknik Uygulama Yaptı

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 4'üncü Sınıf öğrencileri Ormancılık Uygulamaları Dersi kapsamında 21-26 Mart Orman Haftasında Fidanlık Tekniği Uygulamalarını üretimin merkezi Daday Fidanlık Şefliği'nde gerçekleştirdiler.

Uygulama Silvikültür ABD Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sezgin Ayan, Doç. Dr. Ferhat Kara ve Doç. Dr. Esra Nurten Yer Çelik eşliğinde gerçekleştirildi. Ev sahipliği yapan Kastamonu Orman Fidanlık Müdürü Sayın Levent Teroğlu ve Daday Fidanlık Şefi Sayın Esra Gedikoğlu Kayacık öğrencilerimize hem modern hem basit teknikler ile kozalaktan tohum çıkartma uygulamalarını yerinde gösterdiler. Tohumların karpallerinden ayrılmasını, saf tohum eldesi sonrasında soğuk hava depolarında tohum stoklarının oluşturulma prosedürünü anlattılar. Tohum ekim işlemlerinde kullanılan ekim mibzerlerinin ve diğer fidanlık ekipmanlarının tanıtımını yaparak, uygulamalı bir fidan söküm, ambalaj ve sevkiyat işlemlerinin işleyiş düzeni hakkında detaylı bilgiler verdiler.

Öğrenciler generatif fidan üretim parsellerinin yanında sera koşullarında vejetatif üretim tekniklerini de yerinde incelediler. Cevizde İngiliz dilcikli aşı yapımının teknik uygulamasını yaparak, aşı kalemi ve altlık hazırlıklarında dikkat edilecek hususları görmüş oldular. Fidanlık içerisinde iş gücünü azaltmak amacıyla kurulmuş olan mekanik toprak çıkartma sisteminin çalışma prensiplerini öğrendiler. Elde edilen toprak, humus ve gübre karışımlarının yapıldığı tüp yapma alanında polietilen torbalara karışım materyallerini doldurarak işin püf noktalarını uygulamalı takip ettiler.

Yoğun iş programları arasında öğrencilerimiz ile paylaştıkları bilgiler için fidanlık müdürü ve şefimize dekanlık ve bölüm adına düzenlenen teşekkür belgeleri takdim edilerek Ormancılık Uygulamaları II dersi günün anısına fotoğraf çekimi ile birlikte tamamlandı. 

Özel Haber

Bakmadan Geçme