Ormanların Geleceği Konuşuldu

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlarımızın Geleceği' konulu panel Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Akkuzu ve Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu tarafından yapıldı. 

Etkinlikte İlk sözü alan Dekan Prof. Dr. Akkuzu Orman ekosistemlerinin, dünyanın karasal yüzeyinin önemli bir bölümünü kapladığını ve biyolojik çeşitliliğin anahtarını oluşturduğunu söyleyerek İlkim değişikliğinin artan sıcaklık ve kuraklıkla biyolojik çeşitliliğin kaybı, orman yangınları, karbon döngüsü, su döngüsü konularında olumsuz etkisi olduğunu dile getirdi. 

‘Ormanlar, Birçok İnsan İçin Geçim Kaynağıdır’

Küresel iklim değişikliğinin orman ekosistemleri üzerindeki olumsuz etkilerinin hem ekolojik hem de sosyo-ekonomik açıdan önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Akkuzu “Ormanlar, birçok insan için geçim kaynağı, su kaynağı, ilaç ve gıda kaynağıdır. Bu nedenle, orman ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir strateji olarak öne çıkmaktadır” diyerek sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Akkuzu’dan sonra kürsüye çıkan Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, konuşmasında geçmiş yıllarda ülkenin çeşitli yerlerinde sel felaketleri ve kuraklık sorunları olduğunu hatırlatarak bunların minimize edilmesi için ağaçlandırma çalışması yapıldığını hatırlatarak ülkenin genelinde orman varlıklarının arttırılması gerektiğinin altını çizdi. 

‘Onların Mutlaka Varlığının Devam Ettirilmesi Gerekiyor’

Çevresel sorunların çözümü için ağaçlandırma ve ağaç varlıklarının korunmasının önemli olduğunu söyleyen Bölge Müdürü Sönmezoğlu; “Sadece bitkiler değil yani ağaçlar, ağaçlar, otsu bitkiler bunların hepsi çok kıymetlidir. Bunların hepsinin geleceğe taşınması gerekir. Ama sadece bitkiler değil değerli arkadaşlar, hayvanların da bu ekosistem içerisinde çok büyük katkıları var. Onların da mutlaka varlığının devam ettirilmesi gerekiyor. Yani ormancılar, bizler orman ekosistemi dediğimiz yapının içerisindeki tüm unsurları destekleyen, tüm unsurların gelişimine katkıda bulunan bir anlayışla orman işletmeciliğini yapmamız gerekiyor” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Fatih Sivrikaya’nın yaptığı panelde kürsüye çıkan Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan yardımcısı Prof. Dr. Alkan Günlü “Ormanların Planlanması Açısından İklim Değişikliği” isimli sunumunu dinleyiciler ile paylaştı. Prof. Dr. Günlü, konuşmasında iklim değişikliği hakkında genel bilgi vererek orman ekosistemleri küresel iklim değişikliği ve bu bağlamda atmosferdeki karbon değişiminin önemli bileşen olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Günlü, Orman ekosistemlerinden faydalanma planlanırken, yani amenajman planları yapılırken, sadece belirli miktarlarda orman ürünlerinin elde edilmesi değil aynı zamanda ormanların sunduğu su üretimi, biyoçeşitlilik koruma ve karbon depolama gibi çeşitli hizmetlerin de bütüncül olarak sağlanmasının hedeflenmesi gerektiğinin altını çizdi.

‘İklim Değişikliğine İlişkin Uluslararası Mevzuat ve Ormanlar’

Prof. Dr. Alkan Günlü’den sonra söz alan Dr. Öğr. Üyesi Alper Bulut, “İklim Değişikliğine İlişkin Uluslararası Mevzuat ve Ormanlar” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Dr. Öğr. Üyesi Bulut, konuşmasında Küresel iklim değişikliği ile mücadele etme amacını taşıyan dört uluslararası hukuk belgesinin varlığından söz etmenin mümkün olduğunu, bunların Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü, (1985), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi(1992)-, Kyoto Protokolü (1997)- ve Paris Anlaşması (2016) olduğunu söyledi. Bu protokollerde karbon emisyon ve sera gazı yayılımı azatlımı, kaynakların kullanımının düzenlenmesi, sürdürülebilir orman yönetimi, enerji verimliliği, geri dönüşüm süreçleri, çevre bilinci eğitimi gibi konularda kararlar alındığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Bulut, Türkiye’nin bu protokollere çekimser olarak baktığını ancak 26 Ağustos 2009 yılında Kyoto Sözleşmesini resmen onayladığını söyledi.

Son olarak kürsüye çıkan Dr. Öğr. Üyesi Özkan Evcin panelde İklim Değişikliğinin Fauna Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Dr. Öğr. Üyesi Evcin konuşmasında son yıllarda dünya yüzeyin sıcaklığının 1.1 0 C arttığını bu artışın olumsuz sonuçlara neden olduğunu söyleyerek yerkürede yaşadığı tahmin edilen en az bir milyon tür içerisinde hassas olanlar yok olma tehlikesi riskini taşıdığının altını çizdi.

Dr. Öğr. Üyesi Evcin “İklim değişikliği, deniz, kara ve tatlı su ekosistemlerinin fiziki şartlarının yanı sıra işlevlerinin de değişmesine sebep olmakta ve yerel türlerin kaybına, hastalıkların artmasına ve bitki ve hayvanların kitlesel ölümlerine yol açarak iklim kaynaklı yok oluşlara neden olabilmektedir” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından panel, soru-cevap kısmıyla devam etti. Panelin sonunda konuşmacı olarak katılan panelistlere plaket takdim edildi. Panel, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Özel Haber

Bakmadan Geçme