Prof. Dr. Baloğlu'na Editörlük Görevi

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik A.B.D. öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cengiz Baloğlu, Turkish Journal of Botany Dergisi'nin Özel Sayı Editörlüğü görevine getirildi.

Turkish Journal of Botany (Turk J Bot), TÜBİTAK ve ULAKBİM tarafından hazırlanan, uluslararası alanda yayınlanan, iki ayda bir çıkan, hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Turk J Bot, bitkilerin yanı sıra algler, mantarlar ve likenler gibi tüm bitki ve akraba organizmaların çeşitli alanlarındaki araştırmalara ve güncel eğilimlere odaklanmıştır. Dergi Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında yayımlanmaktadır. 1992 yılından bu yana Scopus'ta ve 2009 yılından beri SCI-E'de indekslenmektedir. 2022 yılı etki faktörü 1.8 olup 2024 yılı sonunda Q2 kategorisinde taranmayı hedeflemektedir. 2024 yılı yayın teşvik miktarı 12 bin 732 TL olarak belirlenmiştir.

Dergi, Kastamonu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Cengiz Baloğlu, Pakistan Ulusal Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Enstitüsü'nden Prof. Dr. Imran Amin ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Emre Aksoy'un ortak editörlüğünde "Applications of Biotechnology and Bioinformatics in Plants: New Trends towards Plant Systematics, Adaptability, and Sustainability (Bitkilerde Biyoteknoloji ve Biyoenformatik Uygulamaları: Bitki Sistematiği, Adaptasyon ve Sürdürülebilirliğe Yönelik Yeni Eğilimler)" başlıklı özel sayıyı yayımlamayı planlamaktadır.

Bu özel sayıda, bitkilerde biyoteknoloji ve biyoinformatiğin uygulamalarını araştıran, bitki sistematiği, adaptasyon ve sürdürülebilirlik gibi yeni trendlere odaklanan çalışmalara yer verilecektir.

Özel Haber

Bakmadan Geçme