Proje Kültürü Tabana Yayılıyor

Kastamonu Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamış olan araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük'ün öncülüğünde bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda, Kastamonu Üniversitesi’nin ulusal/uluslararası nitelikli araştırma ve proje kültürünü geliştirme ve tabana yayma çalışmalarının geniş bir katılımla yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Toplantının ana temaları arasında stratejik plan hedefleri doğrultusunda nitelikli katma değerli akademik çalışmaların arttırılması, Q1 ve Q2 kategorisinde yayınlanan makale sayılarının artırılması, uluslararası projeler ile TÜBİTAK proje sayısının artırılması, yıllık akademik performans hedeflerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda çalışmaların yürütülmesi ile Kastamonu Üniversitesi’nde yürütülen kalite çalışmaları bilgilendirmesi yer aldı.

Toplantıda, Kastamonu Üniversitesi’ndeki Ar-Ge faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve proje çalışmalarının her seviyedeki akademisyenlere ulaştırılması ve proje sayısının artırılması hedeflendi. Bu kapsamda, nitelikli katma değerli akademik çalışmaların sayısının arttırılması ve stratejik hedeflere ulaşılması amacıyla yapılması gerekenler tartışıldı. Özellikle Kastamonu Üniversitesi tarafından verilen proje ve makale yazma eğitimlerinin değerlendirilmesi gereken çok önemli bir fırsat olduğu dile getirildi.

Toplantının son bölümünde ise, Kastamonu Üniversitesi’nin kalite süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Kalite standartlarına uygun çalışmaların önemine vurgu yapılarak, bu süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesinde herkese önemli sorumluluklar düştüğü belirtildi.

Özel Haber

Bakmadan Geçme