Rektörlükten Kapı Açıklaması

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü'nden ulusal basında yer alan 'Rektör Bey 11 Milyona Saray Kapısı Yaptırıyor' başlıklı habere ilişkin olarak cevap verdi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü’nden verilen cevapta; “Sözcü Gazetesinin 29 Haziran 2024 tarihli basılı nüshasında ve https://www.sozcu.com.tr internet sitesinde verilen ‘Rektör Bey 11 Milyona Saray Kapısı Yaptırıyor’ başlıklı habere ilişkin olarak Rektörlüğümüzce yapılan açıklama, aynı gazetenin 2 Temmuz 2024 tarihli nüshasında yayımlanarak tashih edilmiştir. Bu haksız haberle ilgili olarak, Sözcü Gazetesine gönderdiğimiz ve bir bölümü yayınlanan açıklamamızın tam metnini doğru bilgilendirme adına kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. 2006 yılında kurulmuş olan Üniversitemizin öğrenci, akademik ve idari personel sayısı yıllara yayılı bir şekilde hızla artarak 30 bin rakamını aşmıştır. Ayrıca Üniversitemiz ÖSYM ve diğer merkezi sınavlara da ev sahipliği yapmaktadır. Gerek günlük kullanımda gerekse bahse konu sınavlarda araç trafiği ve giriş-çıkış güvenliğinin sağlanmasında ciddi sıkıntılar yaşanmış olup mevcut kapı ve eklentiler ihtiyacı karşılayamaz bir hale gelmiştir. Öte yandan 2021 yılında gerçekleşen ve Üniversitemizi de etkileyen taşkın afeti örneğinde görüldüğü üzere, kampüsün eğimli yapısı ve ana giriş kapısına bağlanan şehir içi yolun yetersiz drenaj altyapısı nedeniyle gelen yağmur suları kampüs giriş hattını ve devamında yer alan binalarımızın altyapısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple binaların temel kısımları ve altyapılarının korunması kapsamında kampüs bir bütün olarak ele alınmış ve planlamaya tabi tutulmuştur. İlgili kurumlar ile tüm proje ve maliyetler paylaşılarak, risk arz eden yapıların temel drenajları, çatı iyileştirmeleri ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirilmiş olup çalışmalar söz konusu planlama doğrultusunda devam etmektedir. Planlama kapsamında; kampüsün üst kesiminde bulunan, yüksek yoğunluklu yerleşim alanı kaynaklı yağmur sularının yüzey akışı yoluyla kampüs girişine gelmesinin altyapı ve bina güvenliği açısından ciddi bir tehdit olduğu değerlendirilmiş, giriş-çıkış kısmının altyapı ve drenaj probleminin çözülmesi gerektiği kararına varılmıştır. Buna ilaveten kampüsün giriş-çıkış güvenliğinin sağlanması, turnike ve misafir giriş-çıkış sisteminin kurulması, kamera altyapısının kurularak merkezi bilgi sistemine bağlanması, girişte yaşanan yığılmaların önüne geçilmesi, çevre ihata duvarlarının yapılması, güvenlik altyapısının kurulması, güvenlik personelinin oda ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması, peyzaj işleri, elektrik ve su altyapısının tamamlanması ve girişin kullanışlı bir hale getirilmesi amacıyla 2023 yılında bir proje hazırlanmış olup bu çalışma 2024 yılı proje ve planlama çalışmalarına dâhil edilerek iş programına alınmıştır. Çalışmanın mimari-statik-mekanik ve elektrik projelerinin tamamlanmasını müteakip, 9 Mayıs 2024 tarihinde EKAP sistemine giriş yapılarak 4. Haziran 2024 günü için ihale tarihi alınmış ve söz konusu tarihte ihale gerçekleştirilmiştir. Yayımlanan haberde, ihale bedeli üzerinden bir algı oluşturularak; yapılacak olan kapı ve eklentilere ihtiyaç olup olmadığı, ihale içeriğinde yer alan diğer iş kalemlerinden bahsedilmediği, toplam rakam verilerek diğer iş kalemleri dikkate alınmaksızın sadece bir kapının yapıldığı ifade edilerek ihtiyaç doğrultusunda yapılan meşru bir işlem toplum nezdinde şüpheli ve keyfi bir iş şeklinde yansıtılmak suretiyle Üniversitemizin itibarının zedelenmeye çalışıldığı görülmektedir. Hâlbuki haberin başlığında yer verilen kapı yapılma işi sadece kapıyı değil; yağmur suyu drenaj ve alt yapısını, çevre ihata duvarlarını, giriş-çıkış turnike sistemini, güvenlik altyapısını, güvenlik personelinin oda ve ihtiyaçlarını, elektrik ve merkezi bağlantı sistemini, kamera güvenlik bağlantılarını, aydınlatma, peyzaj ve görsel unsurları barındırmaktadır. Haber başlığında verildiği gibi salt kapı ihale bedeli şeklinde ifade edilen miktarın, sayılan teknik-mekanik ve altyapı unsurlarını da içerdiği dikkate alındığında başlık ve içeriği itibarıyla söz konusu haberin eksik ve spekülatif bilgi vererek kurum hakkında olumsuz bir kanaat oluşturmaya ve yıpratmaya yönelik olduğu görülmektedir.  Üniversitemizden herhangi bir bilgi alınmadan, gerçeği yansıtmayan asılsız iddialarla maksatlı ve kasıtlı özel olarak hazırlanan söz konusu haber kurumumuzun toplum nezdindeki itibarını zedelemekte, Üniversitemizin ve yöneticilerimizin kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi adına bu açıklama yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız” denildi. 

Bakmadan Geçme