Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Yapıldı

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok başkanlığında, Sağlıkta Kalite Sistemi (SKS) uygulanmasına yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili olarak bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlıkta kalite standartlarına (SKS) uyum düzeyini belirlemek amacı ile Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince; İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok başkanlığında, İl Kalite Koordinatörlüğünce Kastamonu'daki kamu sağlık tesislerine yönelik olarak, sağlıkta kalite standartlarının Sağlıkta Kalite Sistemi (SKS) uygulanmasına yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili olarak bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

Yapılan bilgilendirme toplantısı akabinde, İl Kalite Koordinatörü Emine Ertürk ve SKS Değerlendiricisi Hacer Kadıoğlu Süren tarafından Tosya Devlet Hastanesi ve Taşköprü Devlet Hastanesi’nin tüm birimleri kapsayacak şekilde ülkemiz sağlık sistemi bünyesinde özgün bir model olarak geliştirilen Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin sağlık hizmet sunumunda ulaştığı başarı düzeyinin sürdürülmesi ve bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak amacıyla Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmeleri yapıldı.

Yapılan değerlendirmelerde hastane yönetimleri ile birlikte koordineli çalışılarak sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve verimli hale getirilmesi hedeflendi.

Özel Haber

Bakmadan Geçme